• BIST 92.322
 • Altın 189,490
 • Dolar 4,8068
 • Euro 5,5970
 • Bolu 23 °C
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 29 °C

AİBÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tunçer'den Kent Meydanı Projesi hakkında öneri:

AİBÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tunçer'den Kent Meydanı Projesi hakkında öneri:
AİBÜ Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tunçer'den Kent Meydanı Projesi hakkında öneri:

MEYDAN, KENT KÜLTÜRÜNÜ VE İMAJINI VURGULAMALI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Bolu Kent Merkezi planlaması ve Bolu Merkez Kent Meydanı ve yakın çevresi kentsel tasarım projesi hakkında çarpıcı ifadeler kullanmayı sürdürdü.

 Prof. Dr. Mehmet Tunçer'in Kent Meydanı hakkındaki görüşleri şöyle:
Bolu merkezi iş alanlarının "Çevre Duyarlı/Ekolojik ve Sürdürülebilir" planlanması yaklaşımında geçerli olması gerekli ilkeler aşağıda özetlenmiştir:

II.1. BOLU KENT MERKEZİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMLARI

Bolu'da tüm planlama ve tasarımlarda "Sürdürülebilirlik (sustainability)" ve "Kentsel Ekoloji" kavram ve ilkeleri kent tasarım ve uygulamasına egemen olmalıdır.
BOLU-EKOMİA diye tanımlanabilecek Bolu merkezi iş alanın planlama ve projelendirmelerinde aşağıdaki ilkelere dikkat edilmelidir;
1. GÜNEŞ ENERJİSİ: Güneş enerjisi doğrudan ve aracısız olarak kullanılabilmeli ve bu amaca yönelik olarak planlama/projelendirmeler yapılmalıdır[7].

2. MİKROKLİMATİK VERİLERİN EN ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMASI:
Güneşlenme, rüzgar yönleri, ısı, radyasyon vb. nin planlama, kentsel tasarım ve mimaride etkin bir şekilde ve enerji tasarrufu sağlayacak şekilde kullanılmalıdır.

3. ENERJI VE MADDESEL SAKINIM:
MİA' ya ulaşmada , MİA içi dolaşımda, MİA' nın aydınlatma/ısıtma/havalandırma vb. mikroklimatik ortamının (çevre/yapı ölçeklerinde)tasarlanmasında enerjinin minimum kullanımını sağlayacak düzenlemelerin yapılması.

4. ENERJI VE ATIKLARIN GERİ KAZANILMASI: Bolu Kent Merkezi (MİA)
içinde kullanılan elektrik, güneş, doğal gaz vb. enerjinin geri dönüşümüne ilişkin teknolojiler ve atıkların (katı/sıvı çöp, katı sıvı biyolojik atıklar vb.) yerinde ayrıştırılması ve geri kazanımına ilişkin teknolojilerin kullanımı gereklidir.

5. ENERJİ KAYNAKLARININ VE MADDESEL KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ:
Güneş enerjisinin yapılarda ısıtmada ve aydınlatmada kullanımı; bio-mass enerji, elektrik ve alkolle çalışan çevre dostu araçların MİA' da kullanımı; atıkların ısınma/yakıt olarak kullanımı; geri kazandırılabilir atıkların (kağıt, cam , metaller, kimyasallar vb.) ayrıştırma tesisi kurularak geri kazandırılması, alanda mevcut yapı stokunun olabildiğince ekonomik ömrü dolana kadar kullanımı, daha sonra malzemesinden azami yararlanılması vb. çevresel teknolojiler bütün kentte olduğu kadar kent merkezinde de yaygınlaştırılmalıdır.

6. BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN DEĞERLENDiRiLMESi:
Bolu kent merkezi'nde bitki örtüsü, tarihsel geçmişten bu yana yoğun yapılanmalarla büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Hükümet Meydanı'ndaki ve bazı iç avlularda varolan bitki örtüsünün planlamada geliştirilerek kullanımı, yöreye özgü bitki türlerinin araştırılarak parklar, açık ve kapalı mekanlarda kullanımı önem taşımaktadır. Kişi başına düşen Merkezi İş Alanı içi yeşil standartlarının olabildiğince arttırılması, meydanlar/alanlar/yapı içlerindeki yeşil oranının yüksek tutulması gerekmektedir. Yapı inşaat alanlarından çıkartılan verimli toprakların park içlerine taşınarak değerlendirilmesi uygun olacaktır.
7. KOLAY ULAŞILABİLİR BİR MERKEZ: Bolu'da sürdürülebilir bir “Merkezi İş Alanı” (MİA) geliştirilmesinin temel ilkelerinden biri olan "kolay ulaşılabilir olma", kentin diğer bölgelerinden MİA' ya gelişler ve MİA içi ilişkiler açısından enerji/zaman tasarrufu ve iç işleyiş kolaylığı açısından büyük önem taşımaktadır[8].

1. BOLU Merkezi'ne ULAŞIM VE MIA IÇI ULAŞIM TOPLU TAŞIN ARAÇLARIYLA OLMALIDIR:
MİA içinde kurulabilecek elektrikli tek raylı sistem/monorail hızlı tren sistemi, tramvay, vb. ulaşım gereksinimini büyük ölçüde karşılayacaktır.
2. ÖZEL TAŞITLAR MERKEZ ÇEVRESİNDEKİ BÖLGESEL OTOPARKLARA KADAR GELMELİDİR:
Yaya bölgeleri oluşturabilmek amacıyla, özel araçlarla MİA' ya gelişler olabildiğince kısıtlı olmalıdır. Çevrede oluşturulan 2-3 bölgesel katlı/ yer altı otoparkı ile özel araçlar depolanmalıdır.
3. MİA İÇİ ULAŞIM YAYA ULAŞIM SINIRLARI İÇİNDE YAYA/BİSİKLET İLE OLMALIDIR:

Yaya ulaşımı için MİA içi yaya yolları/alleler/promenadlar planlanmalıdır. Kent meydanları tamamen yayaya ait olmalıdır. Merkez içi kapalı çarşılar, avlulu ticari yapılar vb. tamamen yaya dolaşımı için planlanmalı, promenatlarda bisiklet kullanımını özendirici bisiklet yolları yer almalıdır.
4. MİA İÇİ SERVİS DENETİMLİ/KISITLI SERVİS YOLLARI İLE OLMALIDIR:
Servis araçları, MİA içinde sadece servis amaçlı yollardan, denetimli servis yollarından servis vermelidir. Ancak, yangın, sağlık, çöp toplanması vb. durumlarda bu tür araçların meydan/yaya yolları vb. her kesimin girebileceği düşünülmelidir. Çevre dostu akülü araçlarla, iç servis hizmetlerinin yapılması sağlanmalıdır.

8. KENT KÜLTÜRÜ VE İMAJININ VURGULANDIĞI BİR MİA

Merkezi iş alanında yapılacak tasarım, yakın çevredeki doğal ve tarihsel mimari mirasa saygılı olduğu kadar, kentin ülkesel ve uluslar arası imajını kuvvetlendirecek ve 21. Yy' da ülkemizin ulaştığı sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları, mimari ve çevresel ölçeklerde vurgulayacak nitelikte olmalıdır.
Yaya bölgeleri, meydanlar, açık ve yeşil alan tasarımlarında olduğu kadar mimari ve kent mobilyası tasarımlarında da "Çağdaş Kent" imajı vurgulanmalıdır.

9. ALTYAPISI ÇÖZÜMLENMİŞ BİR MİA

21. yy' ilişkin bir BOLU-EKOMİA tasarlanmasında çözülmesi gerekli en önemli uygulama sorunlarından biri "altyapı" dır. Altyapı inşa edilmeden üstyapının inşa yapılmayacağı bilinci içinde, çevre duyarlı, sürdürülebilir, çağdaş bir yeni kent merkezi için en önemli sorunlardan biri altyapının tasarlanması/etaplanması/uygulanmasıdır.
MİA alanındaki karmaşık yapı stoku/altyapı dokusu içinde her bir altyapı komponentinin birer birer ele alınarak planlanması/projelendirilmesi/detaylandırılarak etaplar halinde uygulanması gerekmektedir.

Elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, yangın, haberleşme vb. altyapı sistemlerinin, planlama/projelendirme ile MİA alanı kentsel yenilenmesinde getirilen kullanımlara bağlı olarak projelendirilmelidir. Bu projelendirme, ekonomiklik, sürdürülebilirlik, geri kazanım, çağdaş teknoloji kullanımı ve mevcut altyapı sistemlerin olabildiğince kullanımı söz konusudur.
[1] TUNÇOK, İnş. Ltd. Şti., 2011. BOLU MERKEZ KENT MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ, Ön Proje Raporu, S.2.
[2] TUNÇOK, İnş. Ltd. Şti., 2011. BOLU MERKEZ KENT MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ, Ön Proje Raporu, S.6.
TUNÇOK, İnş. Ltd. Şti., 2011. BOLU MERKEZ KENT MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ, Ön Proje Raporu, S.24.
Kent Merkezlerinde ulaşım ve planlama konuları için Bkz; City Centre Planning and Public Transport, B.J. Simpson, 1988, Towards Safer Roads in Developing Countries- A Guide for Planners and Engineers, TRRL, 1993, Traffic Calming – State of the Practice, R. Ewing, DoT, FHA, 1999, Towards Traffic Calming, Fed. Office of Road Safety, Sydney 1993, Transportation Planning Handbook, ITE, 1999, The New Downtowns, L.G. Redstone, 1983
[5] http://blog.milliyet.com.tr/konya-tarihi-kent-merkezi-koruma-politikalari--4-/Blog/?BlogNo=182809

[6] TUNÇOK, İnş. Ltd. Şti., 2011. BOLU MERKEZ KENT MEYDANI VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ, Ön Proje Raporu, S.7.
[7] İnsanların topluca yaşadığı kentlerde, "güneş" enerjisinden yararlanmak hem onun alışık olduğu bir yaşam biçimine kavuşmasını hem de olası enerji krizlerine karşı çok güçlü bir seçenek geliştirmesini sağlayacaktır.

İnsanlık bir kent medeniyetine doğru gitmektedir. Yakın zamanda büyük bir olasılıkla, kentler kırsal alanlara oranla giderek artacak, nüfus %80-90 oranında kentlerde yaşayacaktır. Kentlerde yaşamın gerektirdiği enerji miktarının, bu güne göre on kat artması, buna karşılık çevre kirliliğinin de bu oranda yükselmesi oldukça gerçeğe yakın bir olasılıktır (GÖKSU, C. , "Güneş ve Kent", ODTÜ Mim. Fak. Yay. ,1993). Mevcut enerjilerin tükenmesi, çok yoğun enerji tüketen kentler ve kent merkezleri için bir felaket olabilir. Bu durumda enerjisi bitmeyen ve tükenmeyen enerjiye, "GÜNEŞ" e göre geliştiren kentlerin ve MİA' ların yaşama şansları artacaktır.
[8] Bu nedenle; MİA' ya ulaşılabilirliği sadece fiziki ulaşım olarak değil, 21. Yüzyılın bilgi ve iletişim çağı olacağı düşünüldüğünde, haberleşme açısından da kolay/hızlı/çağdaş ulaşım olarak tasarlamak gereklidir.

Bu metnin hazırlanmasında; Tunçer, M., 12-13 Mayıs 1994, MSÜ, Mim.Fak., ŞPB., Kentsel Tasarım Disiplin Grubu tarafından tarihinde düzenlenen, "5. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu : Kentsel Tasarım ve Ekoloji 7 Tasarıma Ekolojik Yaklaşım" bildirisinden yararlanılmıştır.

BOLU İLİ PLANLAMASI VE DEPREM SONRASI GELİŞMELER
Doç.Dr.Mehmet TUNÇER
I. BOLU İLİ ALT BÖLGESEL PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Bolu İli Çevre Düzeni Planlaması (Ekonomik, Mekânsal, Sosyo-kültürel Gelişme Deseni - 1/100 000 Ölçekli) 1998 yılı sonlarından itibaren (Tarih ?) Bolu Valiliği, Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından hazırlatılmaktadır.
Bu çalışma; Bursa İl Bütününü içeren planlama çalışması benzeri, ülkede İl bazında yapılması bakımından öncü çalışmalardan biridir. Merkezi yönetimin yerel birimi (Valilik, Bayındırlık İskân Müdürlüğü) tarafından ele alınarak sorunların çözümüne yönelik bütüncül yaklaşımlar getirmeyi hedefleyen bir planlama çalışmasıdır.
Bu kapsamda o dönemde Düzce ve Akçakoca İlçelerini de içeren Bolu İl sınırları bütününde gerekli araştırmalar, sentez ve değerlendirme çalışmaları hazırlanmış ve 1/100 000 ölçekte plan kararları geliştirilmiştir. Ayrıca, sorunların önceliklerine bağlı olarak, I. Öncelikli Planlama Alanı olarak belirlenen Düzce ve Akçakoca'yı içeren yaklaşık 83 000 hektarlık bir alanda 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planlama çalışmaları başlatılmış ve tamamlanmıştır.


UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Genleşme derzi değişiyor18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:42
 • Meteoroloji’den Bolu için uyarı18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:06
 • Küçük Berkay sağlığına kavuşuyor18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:58
 • Öldürdüğü kardeşinin eşini suçladı18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:53
 • DÖRTDİVAN'DA YANGIN18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:41
 • Girişimcilik eğitimlerine başvurular başladı18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:02
 • Ana yüreği mahkeme heyetini bile duygulandırdı18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:14
 • 100 gram toz esrara 8 yıl hapis18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:06
 • Yaşam kaynağımıza göz diktiler18 Temmuz 2018 Çarşamba 00:02
 • 92 Yıllık Cumhuriyet çınarı17 Temmuz 2018 Salı 15:36
 • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim