Atatürk’ün ölüm tarihini kendine doğum tarihi seçmiş

Atatürk’ün ölüm tarihini kendine doğum tarihi seçmiş

Bolu Cumhuriyet başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan iddianamenin 3’üncü yazı dizisinde çok çarpıcı ve şok edici detaylara rastladık.

ÖZEL HABER: KASIM ŞAHİN

İddianamenin 5’ici sayfasında Fetullah Gülen’in Atatürk’ün ölüm tarihini kendisine doğum tarihi olarak seçtiği ortaya çıktı.

68 sayfalık iddianamenin her sayfası adeta infial yaratıyor. Başsavcı Yurtseven tarafından büyük bir özenle hazırlanan bu iddianamede FETÖ/PDY hakkında bilgiler ve Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması da gözler önüne serilmiş. İddianamenin 5,6 ve 7’inci sayfalarında yer alan o çarpıcı bilgileri paylaşıyoruz.

1) FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ-PARALEL DEVLET YAPILANMASI (FETÖ/PDY)
a)Örgütün İsimlendirilmesi ve Örgüt Lideri
Örgüt "tek kişiyi kutsal, insanüstü, yan Tanrı gibi görüp onu muhterem sayarak iman ettiği
için"   lideri   Fetullah   Gülen'in  adı   ile   anılmıştır.   Terör  örgütü   mensupları  ve   örgüt
sempatizanları, kendilerini belirsiz şekilde "hizmet hareketi", "camia" ve nadiren de "cemaat"
olarak   isimlendirmektedir.    Örgütün    özellikle    belirlediği    bu    muğlâk    ve    anlamsız
isimlendirmeleri, sahip olduğu "hayalet-karanlık" vasfını güçlendirmek, amacını gizlemek ve
masum gösterilmesine yönelik bir algı çalışmasıdır.
Örgütün  kurucusu;  üyeleri   tarafından;   "kâinat imamı"  "kutsal  insan",  "büyük efendi",
"metafizik âlemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği olan", "Mehdi", "Mesih", "kutsal kişi",
"muhterem", "hoca efendi" sıfatlarıyla ifade edilen şüpheli Fetullah Gülen'dir.
Örgüt'te liderin verdiği kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem veya tavır
kuvvetle ezilmekte, şüpheli Fetullah Gülen'in ve ona bağlı diğer yöneticilerin tüm talimatları,
aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak uygulanmaktadır.
Şüpheli Fetullah Gülen'in doğum tarihi 27/04/1942 iken, nüfus kayıtlarında yılı 1941 olarak
düzeltilmiştir. Gülen, sohbetlerinde doğum tarihini 11 Kasım 1938 olarak açıklamıştır. Bunun
sebebi kendini Mehdi olarak görmesi olup Gülen, "Deccal" kabul ettiği ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün ölüm tarihini kendisine doğum tarihi seçmiştir. Mehdi'nin ahir zamanda
zuhur edeceğine inandığı için "Deccal öldü, Mehdi doğdu" inancından dolayı bunu iddia
etmektedir.
Doğum yeri ve memleketi olan Erzurum'da aldığı dini eğitim sonrasında, 1959 yılında vaiz
olarak  Edirne'de   görev   yapmaya  başlamıştır.   Şüpheli   Fetullah   Gülen   1962   yılında,
Komünizimle Mücadele Derneğinin Erzurum Şubesinin kurucuları  arasında yer almıştır.
Örgütün tarihî seyri 1970'lerin ilk yarısında başlamış ve bu tarihten itibaren şüpheli Fetullah
Gülen'in çevresinde vaazlarından etkilenen bir sempatizan topluluğu oluşmaya başlamıştır.
Örgüt, ülkede tarihsel kökleri bulunan Nurculuk (Osmanlı son dönemi İslamcı akımlarından)
cereyanına yaslanarak ve onu kullanarak meşruiyet sorununu çözmüştür. 12 Eylül 1980 askerî
darbesi sonrasında serbest pazar ekonomisine geçilmesi, liberal politikaların uygulanması ile
liberalizme uygun hoca profili olarak şüpheli Fetullah Gülen ve örgütü kendini göstermiştir.
1991   yılında   Sovyetler   Birliğinin   dağılması   ile   Orta   Asya'da   ortaya   çıkan   Türk
Cumhuriyetlerine giriş için elverişli bir ortam bulmuştur.

b) Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanmasının Terminolojisi
Örgüt, kendince bir terminoloji geliştirmiştir. Bazı kavramlar örgütü anlamak için izaha
muhtaçtır.
(1) Cemaat, Camia, Hizmet Hareketi; Şüpheli Fetullah Gülen, örgütü hiç bir sıfatı veya ismi kullanmayı tercih etmemektedir. Bu grup kamuoyunda, Fetullahçılar, Fetullah Gülen Cemaati, Camia, Hizmet hareketi şeklinde isimlendirilmektedir.
Fetullah Gülen Örgütü, kendilerine eskiden "cemaat" derken yakın dönemde "camia", "hizmet hareketi" gibi muğlak, isim olmayan ve kendilerini sempatik göstermeye çalışan bazı ibareler kullanmaktadır. Bu ifadeler karanlık bir amacın karanlık ilişkilerinin muğlak ifadesidir. Bir bakıma bu örgütlenme gerçekte isimsiz bir örgütlenmedir.
"Örgüt", şüpheli Fetullah Gülen tarafından 1965 yılından itibaren oluşturulmaya başlanıp 1971   askerî muhtırası sonrası  müstakil  kimlik  kazanıp  dini,  ekonomik,  sosyal,   siyasi
örgütlenmenin adıdır.  Bu teşkilat içerisindeki kişiler kendilerini, yukarıda da belirtildiği
şekilde "Camia" veya "hizmet hareketi" olarak da adlandırmaktadırlar.
Hizmet hareketi, muğlak bir ifadedir. Hareketin ne hizmeti yaptığını ifade etmemektedir.
Dileyen dilediği gibi bu ifadeyi kullanabilir ve istediği anlamı yükleyebilir.Hizmet hareketi
ifadesi ile algı yönetimi kurgusu, amacın gizlenmesi, masum gösterilmesi çalışması hemen
sezilmektedir. Şüpheli Fetullah Gülen ve örgütü dini bir hizmetin yapılmasından oldukça
uzaktır.

(2)   Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması Örgütü; Demokratik Hukuk Devletinin özelliklerini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş en geniş ve en büyük katılımlı silâhlı terör örgütlenmesidir. Amaçlarını gerçekleştirmek için silâhlı terör örgütlerini kullanabilen-kiralayan, devletin silâhlı unsurlarını emelleri için kullanabilen, devlet kademelerindeki silâhlı güçler aracılığı ile operasyonel sonuçlar elde edebilen bir örgütlenmedir.

(3)  Mahrem Yerler; Örgüt dilinde Askerî Okulları, GATA, TSK, Polis Kolejleri, Adalet Akademisi, Yargı Kurumları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatını ve bazı özel kurumları (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK) ifade eder. Özel mahrem yerler ise silâh bulunduran TSK, Emniyet, MİT'tir.

(4)  Mahrem Hizmet; Mahrem yer sayılan devletin en önemli kurumlarında örgütün kendi hesabına yürüttüğü hizmete verilen isimdir. Mahrem hizmet örgüt adına kurumlarda kadrolaşma, abinin veya imamın emrine göre organize hareket etme ve örgüt amacına yönelik verilen görevleri ifa etmektir.

(5) İmam; Örgütün sorumlu yöneticisi olan erkek kişiyi ifade eder. Din bilgisine sahip olması aranmaz. Hiyerarşi içerisinde yer alan örgütün yöneticisi ve raporları toplayan emirleri veren kişidir. Kainat İmamı, Kıta imamı, Ülke imamı, Bölge imamı, Şehir imamı, Semt ve Mahaller İmamı, Kurum İmamı gibi bir çok değişik pozisyonu vardır.
.
(6) Tedbir; Şüpheli Fetullah Gülen soruşturma ve takibata uğramamak ve zarar görmemek için kendince bir görüş geliştirerek; yalan söylemeyi, inandığı ve olduğundan farklı görünmeyi, yaptığı bir işi başkasına yüklemeyi, dini emir ve yasaklarla kendini bağlı saymamayı, hukuku dolanmayı, ahlakî kural kabul etmemeyi, çevresine öğreterek adına tedbir (takiyye) demiştir. Ona göre, örgüte zarar gelmemesi için yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak, suç işlemek, dinen haram sayılan içki, kumar, fuhuş gibi günahları işlemek mubahtır. Onun verdiği emre göre "gerekirse Allah'ı bile inkar etmek (haşa)" mümkündür. Kısaca örgütün işlediği her günah veya kusurun, ayıbın, suçun kılıfına tedbir denilmektedir.

(7) Işık Evi: Örgütün "hücre evi" ışık evleridir. Işık evleri, örgüte taban kazandırmak, yardım toplamak, çevreye hâkim olmak, zeki beyinleri işleyerek "Altın Nesil" oluşturmak için kurulmaktadır.
(8)  Hususi evler; Büyükşehirlerde askeri ve polis okullarının bulunduğu ve bu hizmetlerin takip ve organize edildiği evlerdir. Mahrem hizmetlerin icra edildiği evlerdir.
(9)  Hücre tipi yapılanma: Kamu kurumlarında sayısı beş kişiyi geçmeyen bir örgüt abisine bağlı birimdir.Hiç bir hücre diğer bir hücreden haberdar değildir. Bu örgütlenme modelinin geliştirilmesinin sebebi, bir hücre açığa çıksa bile diğer hücrelerin faaliyetine devam ederek. Deşifre olmamalarını temin etmek içindir.
(10)   Himmet; Örgütün finansmanı için toplanan gerekli ekonomik kaynak elde etmeye verilen isimdir. Örgütün kestiği vergidir. Kamu görevlileri maaşının bekar ise %15-20, evli ise %10'ımu himmet olarak ödemek zorundadır. Bu asgari tutardır ve himmetin üst sınırı yoktur. Dileyen dilediği kadar, mesela maaşının tamamını himmet olarak verebilmektedir. Himmet değişik şekillerde alınmaktadır; Örgütün bedelsiz çalıştırması suretiyle emekten himmet (askerlik ödevi yerine), para toplayarak gelir elde etmesi suretiyle paradan himmet (vergi ödevi niteliğinde), yüklü ödeme alarak gelirden himmet (vergi benzeri), evlenme ve aile kurmayı geriye atarak örgüte çalışarak eşten himmet olmak üzere örgüte kaynak sağlanmaktır.

(11)  Kutsal Hoca Payı; Himmet olarak toplanan paranın %15'i şüpheli Fetullah Gülen'in kutsal payı olarak ona yollanmaktadır. ABD ülkesindeki ona bağlı bir okul kuruluş vakıf parayı alıp örgütün merkez giderlerine harcamakta, kalanı ise şüpheli Fetullah Gülen'in ve imamların şahsî servetine dönüşmektedir.

(12)  İstişare; Bir iş yapılmadan önce örgütün ilgili abisinin veya ablasının emrinde toplanıp karar verme ve icraya geçmek için yapılan örgütsel toplantıdır. Günlük, haftalık, aylık veya yıllık belli periyotta rutin yapılan örgüt hücre evi toplantısıdır. Üst yöneticilerden gelen emirlerin uygulanması için bir araya toplanmaya verilen isimdir.
(13)  Tart; Emre uymamak, itaat dışına çıkmak veya disipline başkaldırmak, verilen görevi yapmamak suretiyle diğer şekillerde ikaza rağmen bunda devam eden ve örgüte tekrar kazandırılması   mümkün   olmayacağı   anlaşılan   ve   hain   ilan   edilen   kişinin   örgütten
koyulmasıdır. Bu kişilere zecr tokadı(şefkat tokadının tersidir) vurulur, üzeri çizilenlerden olur, hayatının kalanı zehredilir

(14)  Şefkat Tokadı; Örgüte göre, kötü iş yapan (genellikle abi veya ablanın talimatına uymakta ihmal gösteren) kişinin Allah tarafından bir kötülükle ikaz edilmesidir.

(15)  Abi: Bir hücre evi ya da en küçük örgüt biriminin sorumlusudur. Ev abisi, yalnızca evin idaresinden mesuldür. Abilik, örgütte hocalık makamıdır. Hiyerarşiye göre üst tabaka belirler. Üyeler abiye itaat etmek mecburiyetindedir.

(16) Ablalık; Abiliğe paralel olarak kadın ve kızlar için ablalık makamı vardır.

(17)  Sadakat Testi; Örgüte kazandırılan ve örgüt amaçlarına göre eğitilen bir üyenin aldığı örgütsel narkozun tesiri altında kıvama geldiğini, davaya adanmışlığını ve yeterince örgüte bağlanıp bağlanmadığını abi veya ablanın sınaması, teste tabi tutmasıdır. Örgüt üyesi, liderine koşulsuz itaat ediyorsa,örgütün amacını benimsemişse, baskı ve tehdit altında tutulduğu zaman yeterince dirençli ise sadakat testini geçmektedir. Sadakat testi örgüte bağlılığı ölçmektedir.

(18)   Kafalama;   Örgütle   organik  bağı   olmayan bir   kişinin,   şirin   gözükülerek örgüte bağlanması, sempatizan hale getirilmesi veya himmet vermeye razı hale gelmesidir.
(19) Parlatma; Örgüt çok iyi reklam ve imaj yapıcıdır. İstediği kişilerin reklamını yapıp bu kişiler üzerinden kendisine nema sağlamaktadır. Buna örgüt terminolojisinde parlatma denir. . Bir makama atanması için kişinin önceden hazırlanıp onun adına mükemmel özgeçmiş oluşturma, atamayı yapacak kişiler nezdinde üstün özelliklerini değişik kişiler eliyle yaptırma, basın yayında övgüler yapma, kurum içinde atama öncesi o kişi hakkında olumlu dedikodu çıkarma, nihayet atanması için her türlü tavassut girişimi parlatmanın değişik şekilleridir.

(20)  Mahrem Toplantı; Örgütün ilgili biriminin çok gizli tutuğu ve üstten alman bir emrin nasıl icra edileceğinin tespit edildiği ve görevlendirmelerin yapıldığı toplantılardır. Bu toplantıya örgüte çocukluğunda girenler katılabilir ama sonradan örgüte katılanlar alınmaz.

(21)    Fetih, Fethetme, Fetih Okutma: Örgüt, kamu idarelerinde kadrolaşmaya fetih demektedir. Fetih okutma ise kamu idarelerine giriş için yapılan sınavlardan önce soruların elde edilerek öğrenci veya gençlere önce yemin ettirip, daha sonra cevaplarıyla birlikte çözdürülerek sınavı kazanmasını sağlamaktır, örgüt, devleti ve kamu idarelerini ele geçirilmesi gereken bir düşman kalesi gibi görmektedir. Kadrolaşmayı ise fetih hareketi olarak kabul etmektedir.

(22)  Altın Nesil: Fetullahçı öğretiyi benimseyen, örgüte ve öndere sadakatle itaat eden ve bu örgütün içinde yer alan kişilerin genel adıdır. Beklenen nesil, kutsiler ordusu, muhabbet fedaileri, gönül erleri, ışık süvarileri olarak da ifade edilmektedir. Örgütün diğer adıdır. Şüpheli Fetullah Gülen bir elinde bilgisayar, bir elinde Kur'an olan nesil şeklinde ifade etmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.