CHP İl Başkanı Yüksel Ceylan; "Çamur at izi kalsın kampanyası başlattılar"

CHP İl Başkanı Yüksel Ceylan; "Çamur at izi kalsın kampanyası başlattılar"

CHP İl Başkanı Yüksel Ceylan düzenlediği basın toplantısında, belediye meclisinin tekrar gündeme getirdiği ve mahkeme süreci devam eden KENTBİS iddialarına yanıt verdi. Ceylan, “Belediye Başkanı'nın çektiği bir kısım AKP'li

CHP İl Başkanı Yüksel Ceylan düzenlediği basın toplantısında, belediye meclisinin tekrar gündeme getirdiği ve mahkeme süreci devam eden KENTBİS iddialarına yanıt verdi. Ceylan, “Belediye Başkanı'nın çektiği bir kısım AKP'li tarafından hakkımda; 'ÇAMUR AT İZİ KALSIN' mantığı ile bir iftira kampanyası başlattı” dedi.

Ceylan, hakkında başlatılan İftira kampanyasını “Kent Bilgi Sistemi” ve “SS. Kökez Tüketim Kooperatifi” üzerinden yapıldığını belirterek; “İftira kampanyası 2 ana başlıkta yürütülmeye çalışılmaktadır. Her iki konuda, ne en ufak bir ihmalim, ne de en ufak bir yanlışlığım bulunmamaktadır” diye konuştu.

BİZ TESLİM ETTİK

Ceylan, KENTBİS konuda ciddi çalışmalar yapılmış ve iş sahibi olan Belediye'ye teslim edilmiştir diyerek; Amaçları çamur atmak olan ve önceden yapılan çalışmaları bir tiyatro sahneye koyar gibi, Bolu Belediye Meclisi'ne taşıyan Belediye Başkanı ve bir kısım AKP'li üyeler özetle, böyle bir proje ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadığını, hiç çalışma olmadığı halde, yüklü ödemeler yapıldığını iddia etmektedirler. Oysa ki, biraz sonra ayrıntılı olarak anlatacağım üzere, bu konuda ciddi çalışmalar yapılmış ve iş sahibi olan Belediye'ye teslim edilmiştir. Belediye Başkanı seçilmeden önce, Belediyemizde, Kent Bilgi Sistemi eksiği bulunduğunu tespit ettiğim için, seçimden hemen sonra bu sistemi kurmak için çalışmaları başlattım. Bu sistemi kullanan Belediyeler ve sistemi hazırlayan firmalar ile yaptığım görüşmeler sonucunda, 1999 yılı rakamları ile böyle bir işletim sistemi kurulumunun, 1,5 TRİLYON LİRA olduğunu görünce, ihaleyi yapamadık. Araya depremler de girince bu projenin ihalesi 2 yıl kadar sarktı.

2002 yılı başında, Kent Bilgi Sistemi için yeniden çalışmaları başlattım. Türkiye'de bu işten anlayan bütün firmalara yazı yazarak teklif topladık. Uzun süren çalışma ve pazarlıklar sonucunda en uygun teklifi veren ve bu sistemi daha önce başka Belediyelerde de kuran ve çalıştıran, BORAT FİRMASI ile 2886 SAYILI YASANIN 51/İ MADDESİNE GÖRE KDV DAHİL 385.000- YTL'ye anlaşılmıştır.

Encümen kararı ve bu karara uygun olarak imzalanan sözleşmeye göre, işi yapacak firma aşağıda yazılı işleri yapmayı taahhüt etmiş ve yapmıştır;

a-Kadastral pafta sayısallaştırılması,

b-Belediye uygulama dosyalarının sayısal ortama aktarılması,

c-110 Adet imar pafta sayısallaştırılması,

d-İmar Planı Tadilatları ve Meclis Kararları'nın işlenmesi,

e-İmar otomasyon kurulumu işlemlerinin yapılarak, 2. aşamada Belediyemizin tüm birimlerinde Kent Bilgi sisteminin ve Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulanması için gerekli alt yapı çalışması olan ,

aa- Bolu uydu fotoğraflarının temini ve hali-hazır ile çakıştırılması,

bb- Halihazır haritaların işlenmesi,

cc- Alt yapı haritalarının işlenmesi,

dd- Numarataj çalışmaları,

ee- Anket çalışması,

ff-Kentsel tarama çalışması,

gg- Arşiv bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması,

hh- Sınırsız kullanıcılı Oracle temini,

ii-Grafik taban üzerinde çalışan sözel Belediyecilik uygulamaları,

jj- Adres bilgi sistemi kurulumu.”

Bahsi geçen işlerin tümü yapılmış olup, görevi teslim eder iken Tapunun Kadastro paftalarının sayısallaştırılamaması sebebiyle, sistemde çıkan bir kısım aksaklıklar dışında çalışır durumda bir sistem tarafımdan teslim edilmiştir. Bundan başka ilgili firma tarafından Belediye'ye 18 adet bilgisayar teslim edilmiş, Belediye personeline eğitim verilmiştir” açıklamasını yaptı.

YÜZBİNLERCE VERİ GİRİŞİ YAPILDI

Ceylan açıklamasına şöyle devam etti; “Borat Firması bu işleri yapar iken, Belediyece kendisine tahsis edilen alanda, 22 adet personel çalıştırmış, İmar Planları'nın sayısallaştırılması, numarataj çalışmaları, su abonman verilerinin girilmesi (Sadece bu işlem 3 ay süreli bir çalışmayı gerektirmiştir), alt yapı paftalarının sayısallaştırılması, Kardelen Meydanı'nda binlerce kişi ile yapılan anket çalışması, mezarlık bilgi sistemi oluşturulması, arşiv bilgilerinin taranması gibi çalışmalar için yüz binlerce veri girişi yapmıştır.Ayrıca şirket tarafından ana server özelliği taşıyan çok büyük kapasiteli bir bilgisayar alınarak, Belediye'nin birimlerinin kullanacağı tüm program ve veriler bu bilgisayara yüklenmiştir.Benim dönemimde, Kardelen Meydanı'nda dağıtılan 'Kentli Kartı' ve seçim öncesi Belediye önünde dağıtılan ve herkesin oy kullanacağı yeri gösteren, 'Seçmen Bilgi Kartları' nın dağıtımı gibi, herkesin kolayca hatırlayabileceği işler yapılmadığı iddia edilenler, Kent Bilgi Sistemi sayesinde yapılabilmiştir.”

İşi yapan firma yetkilileri, çalışmaların her aşamasında Belediyemizin ilgili birimlerini bilgilendirmiş, Belediye birimlerimiz de kendi alanlarını ilgilendiren konularda yaptıkları inceleme sonucunda, tespit ettikleri eksiklik ve yanlışlıkları yazılı olarak şirkete bildirmiş, eksik ve yanlışlar şirket tarafından Belediye'nin istemleri doğrultusunda giderilmiştir.

BORAT'I KOVDULAR

Seçimden sonra Belediye Başkanı ve onun Gaziantep ilinden getirdiği ve hangi vasfı sebebiyle Belediye Uzmanı olduğu hala anlaşılamayan Başkan Yardımcısı, bu projeye ve işi yapan firmaya ilgi ve alaka göstermemişlerdir diyen Ceylan; “1-1.5 ay kadar şirket yöneticisi ve çalışanlarına ne yaptıklarını sormamışlardır. Kendileri ile görüşmek için HER GÜN GİRİŞİMDE BULUNAN firma yöneticileri ile görüşmeyi dahi kabul etmemişler, sonra da bir gün aniden ilgili birime gelerek, eşyalarını ve bilgisayarlarını alarak, Belediyenin kendilerine tahsis ettiği alanı boşaltmasını istemişler, adeta Belediye'den kovmuşlardır. Belediye yönetiminin yazılı ve sözlü istemi ile şirket çalışanları, Belediye'den ayrılmak zorunda kalmışlardır. Birkaç gün sonra da, Belediye Yönetimi Kent Bilgi Sistemi'nin yüklü olmadığı bilgisayarları göstererek, ehil olmayan bilirkişilere bir tespit yaptırmışlar ve akabinde yani, 25.05.2004 tarihinde BORAT FİRMASINA İHTARNAME GÖNDEREREK, BELEDİYE İLE ŞİRKET ARASINDAKİ SÖZLEŞMEYİ FESİH ETMİŞLERDİR.

Bundan sonra da, Şirkete fazla ödeme yapıldığı iddiası ile dava açılmıştır. Dava, halen Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmektedir” şeklinde konuştu.

BÖLGENİN EN BAŞARISIZ BELEDİYE BAŞKANI

Halihazırda, Belediye'nin başta İmar olmak üzere, bir çok biriminde bu programın önemli ölçüde kullanılmakta olduğunu tüm Belediye Personeli bilmektedir vurgulamasını yapan Ceylan; “Ancak, Belediye Birim Müdürlükleri'nin sayısını bilmeyen, 'Bana Belediye ile ilgili soru sormayın' şeklinde sözler söyleyen, kulaktan dolma bilgiler ile şehri yönetmeye çalışan, sadece Bolu'nun değil bölgenin en başarısız Belediye Başkanı'nın gözünün önündeki programı görememesini, normal karşıladığımı buradan ifade ediyorum. Mevcut Belediye Başkanı'nın zihniyetindeki bazı şahıslar tarafından seçim öncesi de bu konu ile ilgili olarak hakkımda şikayette bulunulmuş, bunun neticesinde konu ile ilgili olarak, ben ve Encümen üyesi arkadaşlarım 3 defa Sayıştay, 2 defa İçişleri Bakanlığı Müfettişi, 1 defa Bolu Cumhuriyet Savcılığı ve 1 defa da Danıştay tarafından toplam 7 kez incelendim. Bu incelemelerin sonucunda; NE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN İHALESİNİN YAPIMINDA, NE ÖDEMELERİN YAPILIŞINDA, NE DE İŞİN YAPIMINDA BİR YANLIŞLIK VE USULSÜZLÜK TESPİT EDİLMEMİŞTİR.Halihazırda devam eden dava ise şirket ile Belediye arasında devam eden bir dava olup, ben şahıs olarak davanın tarafı olmadığım ve söyleyeceklerim yargıyı etkileyebilir anlayışı ile bu güne kadar sustum. Ama gelinen noktada, iftiralar adeta bir linç kampanyasına dönüştüğü için, kamuoyunun kafasında soru işareti kalmasını istemediğimden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.”

7 KEZ AKLANDIK

Ceylan açıklamasını şöyle sürdürdü; “Özetle söylemek gerekir ise; bu konudan dolayı ben ve arkadaşlarım 7 kez incelendik, 7 kez de aklandık.Bu konunun seçim öncesinde afaki sözler veren ve bu sözlerin hiç birini tutamayacaklarını anlayan, bu sebeple polemik yaratarak günü kurtarmaya çalışan Belediye Başkanı ve aynı zihniyetteki arkadaşlarının ortaya attığı çirkin iftiralar olduğu kamuoyunca iyi bilinmelidir. Bu ve benzeri şikayetler vesile kılınarak yapılan Cumhuriyet Savcılığı soruşturmasında benim, aile fertlerimin ve 7 göbekten tüm akrabalarımın mal varlıkları incelenmiş, Türkiye'nin tüm bankalarına, tüm Tapu Müdürlükleri'ne ayrı ayrı yazılar yazılmış, yüzlerce insanın ifadesine başvurulmuş, bu incelemelerin sonucunda, ne akrabalarımın ne de benim orantısız bir mal varlığı artışıma rastlanmamıştır. Hatta Türkiye'de belki de ilk kez 5 yıl Belediye Başkanlığı yapan birinin seçim öncesine göre mal varlığının azaldığı tespit edilmiştir.”

KENDİ HESAPLARINI NASIL VERECEKLER

Ceylan; “Ben, bulunduğu noktaya tırnakları ile kazıya kazıya gelmiş 'Kahveci Raşit'in' oğluyum. Yolsuzluk ve yalan ile adım, bugüne kadar hiç yan yana anılmamış, bundan sonra da anılmayacaktır. Bugüne kadar, ne benim ne de çocuklarımın boğazından 1 YTL'lik haram lokma geçmemiştir. Belediye Başkanı olarak da, kenti aldığım noktadan daha ileriye taşıyarak görevimi layıkı ile yerine getirdim. Uğradığım haksız şikayetler sonucunda soruşturmalar geçirdim, birkaç defa da yargılandım. Ama, yaptığım bir hata olmadığından ve haram lokma yemediğimden olsa gerek; TÜM SORUŞTURMA VE DAVALARDAN AKLANDIM. Sicilim Belediye Başkanı olmadan ne kadar temiz ise, şimdi de o kadar temizdir. Biz hesabımızı halka ve yargıya göğsümüzü gere gere verdik. Bakalım, “Bana bu aslı astarı olmayan ithamlarda bulunanlar, süreleri dolunca kendi hesaplarını acaba nasıl verecekler?!!!”

SS. KÖKEZ TÜKETİM KOOPRETİFİ İLE İLGİLİ İDDİALARA CEVAP

S.S. Kökez Tüketim Kooperatifi Muhasebesi'nin tarafımdan tutulması konusunda, kamuoyunu aydınlatmak istediğini söyleyen Yüksel Ceylan, “Bahsi geçen Kooperatif 1991 yılında çok ortaklı olarak kurulmuştur. Bu Kooperatif kurulur iken TANSAŞ tipi bir model öngörülmüş, ancak çeşitli sebepler ile başarılı olunamamıştır. Kooperatif kurulduktan sonra Kooperatifin Muhasebesini tutma görevi, muhasebeci olarak tarafıma verilmiştir.O tarihten bu yana da, kooperatif defteri tarafımdan tutulmaktadır. Ancak, buradaki konu Belediye Başkanı ve bir kısım AKP'linin kamuoyuna takdim ettiği gibi değildir. Öncelikle şunu belirtmekte yarar görüyorum. Kooperatif, Belediye'nin bir iştiraki veya Tüzel Kişiliğin mülkiyeti altında değildir. Kooperatifin 141/1 hissesi Belediye Tüzel Kişiliği'nindir. Kooperatif, 1163 sayılı yasaya uygun olarak kurulmuş, TAMAMEN BOLU BELEDİYESİ'NDEN BAĞIMSIZ, AYRI BİR TÜZEL KİŞİLİKTİR. Kooperatifin kuruluşundan bu yana, Belediye Tüzel Kişilik olarak Kooperatif yönetiminde bulunmamış, karar alma sürecinde de söz sahibi olmamıştır.

ORTA ZEKALI OLMAK YETERLİ

Benim muhasebeci olarak, Kooperatifin kayıtlarını tutmam da hukuken ve etik anlamda bir sıkıntı bulunmamaktadır açıklamasını yapan Ceylan şöyle devam etti; “Kaldı ki, bana iş anlamında yük teşkil eden Kooperatif defterini geri teslim etmek için ne kadar mücadele ettiğim de, Kooperatif yöneticilerince gayet iyi bilinmektedir. Kooperatifin abartılan zararından tarafımın sorumlu tutulması ise tamamen cehaletin sonucudur. Çünkü, herhangi bir şirketin kar veya zarar etmesinde muhasebecinin rolünün bulunmadığını bilmek için işin ehli olmak gerekmez. Makul ve orta zekalı olmak yeterlidir. Belediye'nin 141/1 hissesine ait kayıtlarda Belediye nezdinde bulunmakta olup, bir Belediye Başkanı'nın bu kayıtlara ulaşamaması tamamen onun yöneticilik vasıflarının eksikliğinden kaynaklanmaktadır.”

UCUZ SİYASİ MANEVRALAR

Hakkındaki suçlamaları “İpsiz sapsız suçlamalar” olarak değerlendiren Ceylan; “Polemik yaratarak günü kurtarma çabalarıdır. Bu tür iddiaların sahipleri 5 YILLIK BELEDİYE BAŞKANLIĞIMDA YAPTIĞIM HİZMETLERİN ALTINDA EZİLEN ZAVALLI İNSANLARDIR. O makamlar gelip geçicidir. Kalıcı olan ise, o koltuktan indikten sonra, 'Vatandaş' sıfatıyla, halkın teveccühüne mazhar olmaktır.

Son olarak buradan Sayın Belediye Başkanına seslenmek istiyorum:

Sayın Başkan,

Sizin ve arkadaşlarınızın bu tarz manevraları, son derece ucuz siyasi manevralardır. Yapacak ve ortaya koyacak bir projeniz olmadığından, günü kurtarmak için beni karalama peşindesiniz. Şunu iyi bilin ki, tutmaz… Bolu halkı beni de, sizi de çok iyi tanıyor. Bu tarz iftiralar, HALKIN NAZARINDA, NE BENİM DÜRÜST VE ÇALIŞKAN BAŞKAN İMAJIMI, NE DE SENİN BECERİKSİZ BAŞKAN İMAJINI SİLEMEZ. Artık bırak bu işleri de, kalan 2,5-3 yılını kazasız-belasız bitirmeye bak!!!

BOLU SENDEN HİZMET BEKLİYOR. ARTIK LAF ÜRETMEYİ BIRAK DA İŞ YAP” dedi.

17.04.2006

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.