Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Tanju Özcan; "Ciddi endişelerim var"

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Tanju Özcan; "Ciddi endişelerim var"

CHP Merkez İlçe Başkanı Tanju Özcan yaptığı basın toplantısında, Cumhuriyet Parkı'nın katlı otopark yapılmasına karşı olduklarını, kendisinin dün sabah onda bu yönde belediyeye dava açtığını ifade etti. Özcan, dava sonuçlanmadan,

CHP Merkez İlçe Başkanı Tanju Özcan yaptığı basın toplantısında, Cumhuriyet Parkı'nın katlı otopark yapılmasına karşı olduklarını, kendisinin dün sabah onda bu yönde belediyeye dava açtığını ifade etti. Özcan, dava sonuçlanmadan, alınan kararın hayata geçirilmesi ile ilgili de ciddi endişeleri olduğunu söyledi. CHP olarak bu konuda Türkiye'de bir ilk olan şikayet defteri oluşturduklarını, şikayetçi olanların bu deftere görüşlerini belirteceğini ve bu defterin kısa sürede dolacağını düşündüğünü belirtti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Parkı'nın yerine otopark yapılmasının çok yanlış olduğunu, bu kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, açtığı davanın gerekçelerini de sunduğu bir basın açıklaması yaptı. Özcan açıklamasında; “Artık, Mahkemenin vereceği karar herkesi bağlayacak. Ancak, Mahkeme kararının sonucunu beklemeden Belediye Yönetiminin Meclis Kararını hayata geçirmeye çalışmasından ciddi bir endişe duyduğumu da buradan sizler ile paylaşmak istiyorum.Bu noktada Sayın Belediye Başkanına düşen sorumlu davranmak ve karar verilinceye kadar halkın sesine kulak vermektir” diye konuştu.

BELEDİYE VERMEDİ, BEN ÖĞRENDİM

Bu konuda yeşil alanın mahvedilmesinin tahribat olduğunu ve bu konuda sessiz kalmayacaklarını ve bu konuya ilişkin kararın iptali, yürütmenin durdurulması istemli bir de dava açtıklarını kaydetti. Bu konuyla ilgili olarak bir de şikayet defteri açtıklarını belirten Özcan şöyle devam etti; “Belediye yönetiminin küçük hesaplar yaparak davayı açmamı geciktirmeye yönelik olduğunu düşündüğüm tüm bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Tüm engellemelere karşın Bolu Belediyesi’nin tarafıma vermek istemediği kararın tarih ve sayısını öğrenmeyi başardım ve bu gün saat 10.00 itibarıyla Meclis Kararının iptali için, yürütmenin durdurulması istemli davamı açtım. Artık, Mahkemenin vereceği karar herkesi bağlayacak.”

UMARIM SAYFALARI YIRTMAZ

Tanju Özcan, halkın Belediye Başkanı Yılmaz'a ulaşmakta ve meramını anlatmakta güçlük yaşadığını belirterek; “Bildiğimiz için, Bolu CHP Örgütü olarak bir formül geliştirdik. Buradan tüm Siyasi Parti temsilcilerine, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine ve tüm duyarlı Bolulu vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum: CHP Bolu Örgütü olarak Parti binamızda bir şikayet defteri açıyoruz. GELECEK NESİLLERİMİZİ DÜŞÜNEREK CUMHURİYET PARKIMIZI POPÜLİST YAKLAŞIMLARA KURBAN ETMEYELİM. PARKIMIZA SAHİP ÇIKALIM SÖYLEMİYLE HAREKET EDEREK, Cumhuriyet Parkı ile ilgili tüm duygu ve düşüncelerinizi gelin bu deftere yazın! Defter parti binamızda 10 gün açık tutulacak, sonra ise bu defter tarafımızdan, halkın düşüncelerini doğrudan okuyabilsin diye, Sayın Belediye Başkanına ulaştırılacaktır. Öyle umuyoruz ki, Sayın Başkan, yakın arkadaşı olduğunu iddia ettiği, Sayın Başbakana özenip defterin sayfalarını yırtmadan yazılanları okuyup, halkın sesine kulak verecektir. En azından biz öyle ümit ediyoruz” diye konuştu.

Özcan, Sakarya İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın gerekçelerini de paylaştı;"İşte dava gerekçeleri"

CHP Merkez İlçe Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi’ni Sakarya İdare Mahkemesi’ne dava etti. Bolu Belediye Meclisi’nin 12 Mayıs tarihli Olağan 2.toplantısında aldığı, 97 sayılı karar açıkça usul ve yasaya aykırıdır diyen Tanju Özcan, mahkemeye gönderdiği dava gerekçesini açıkladı. Özcan, iptalini istediği Cumhuriyet Parkı’nın otoparka çevrilmesi kararının, konuya hakim meslek odalarının, çevre örgütlerinin fikri alınmadan oy çokluğu ile Belediye Meclisi’nden çıktığını belirterek, bu kararın şehircilik ilkelerini, planlama esaslarını, planlama bütünlüğünü gözetmediğini savundu.

Belediye Meclisi’nin kararının usul ve yasaya açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Özcan, uygulanmasının telafisi imkansız zarara neden olabileceğini söyledi.

İmar mevzuatındaki “İmar Planı’nda mevcut yeşil alanın kaldırılması, aynı bölgede benzer büyüklükte bir yeşil alan oluşturulması şartına” maddesine dikkat çeken Özcan, o çevrede yeşil alan oluşturacak boş bir alanın da olmadığını bildirdi. Kararın iptalini isteyen Özcan; “Bolu Belediye Meclis Toplantısı’nda ve muhtelif basın açıklamalarında, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) mensubu olan Belediye Başkanı şifai olarak yaptığı açıklamalarda, yeşil alan kaldırılarak otopark alanına dönüştürülen alana, çok katlı ve bir kısmı işyeri, bir kısmı otopark olacak şekilde bir bina yapılmasının düşünüldüğünü ifade etmiştir.

Bir Bolulu olarak, araçlar için otopark yapılmasına karşı olmamızın söz konusu bile olması düşünülemez. Ancak, otopark ve yeşil alan birbirinin alternatifi değildir. Daha açık bir anlatım ile yeşil alanın kaldırılıp, otopark alanı yapılmasında bir toplumsal yarar söz konusu değildir. Kaldı ki, otopark ve yeşil alanın hangisinin öncelikli olduğu tartışılınca, hiç kuşkusuz Anayasamıza göre yeşil alanın kentli insan için daha bir önem arz ettiği görülecektir. Zira, Anayasamızın 56.maddesinde “...Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı olduğu” vurgulanmıştır. Bolumuz hiç kuşkusuz ki, nüfusuna oranla aracın fazla olması ve şehrin yerleşik alanın belli bir noktaya sıkışmasından dolayı, otopark sıkıntısı yaşamaktadır. Ancak, yeşil alan konusunda şehrimiz çok daha fazla sıkıntılı durumdadır. Türkiye’de “Yeşil Bolu” olarak bilinen şehrimizin aslında, yeşil olan kısmı sadece Belediye sınırları dışıdır. Şehrimiz kişi başına düşen yeşil alan bakımından Türkiye’nin en geri kalmış şehirlerinden biridir. Bugün itibariyle, çorak arazi üzerine kurulu, Ankara, Kayseri, Konya gibi şehirlerde bile kişi başına düşen yeşil alan, Bolu’da kişi başına düşen yeşil alanın birkaç katı katıdır. Bu durumda, alternatifi olmayan bir sahadaki yeşil alanının kaldırılmasında yerine otopark bile yapılacak olsa, halkın menfaatinin bulunmadığı açıktır. Kaldı ki, Belediye meydanının hemen karşısında bulunan ve bugün yapılması düşünülen çok katlı otoparkın çok benzeri olan 20 yıllık bir otopark mevcuttur. Ancak, bu katlı otopark vatandaşlar tarafından tüm telkinlere karşın kullanılmamaktadır. Bu durum bize Bolu büyüklüğündeki şehirlerde çok katlı otopark uygulamasının yerleşmediğini, halkın daha ziyade açık veya yeraltı otoparklarını tercih ettiğini göstermektedir” dedi.

VATANDAŞLIK BORCUMUZ

Tanju Özcan açıklamasını şöyle sürdürdü:

    “Günümüzde, modern şehirlere bırakınız yeşil alanı kaldırıp otopark yapmayı, tersine otoparklar şehrin merkezi noktalarından kaldırılarak, daha az merkezi olan noktalara yapılmaktadır. Hatta bazı Belediyelerin çok katlı beton yığını şeklindeki otoparkları yıkarak, yerini yeşil alana dönüştürdüğü görülmektedir. Cumhuriyet Parkı’nın bulunduğu alan şehrin tam göbeği olup, insanların huzurlu bir şekilde dinlendikleri tek yeşil alandır. Büyük şehirlerde otoparklar şehir dışına taşınır iken ve hatta bazı şehirlerde mevcut bina yığını şeklindeki otoparkla yıkılarak, yerine yeşil alan (park) yapılır iken, Bolumuz’da yeşil alanın kaldırılarak tam şehrin göbeğine çok katlı otopark yapılması bana göre son derece vahim bir hatadır. Kentli bir birey olarak, Belediyenin yaptığı tüm imar plan tadilatları beni ve bu şehirde yaşayan yaklaşık 100.000 Bolulu’yu ilgilendirmektedir. Gelecek nesillerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını adeta elinden alan böyle bir karara karşı duruş sergilemek, benim anlayışıma göre vatandaşlık borcudur.

YÜRÜTME DURDURULSUN

Özcan, konuyla ilgili Belediye’nin, mahkeme kararını beklemeden telafisi imkansız zarara yol açabileceğini söyleyerek; “Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, söz konusu Bolu Belediye Meclis Kararı açıkça mer’i mevzuata aykırı olup, bu karar uyarınca davalı Belediye’nin çok katlı otopark yapımı için ihale hazırlığı içerisinde olduğunu istihbar etmekteyim. Böyle bir ihalenin yapılması ve bu ihale sonucunda bina yapımına başlanması, ileride telafisi imkansız hukuki sonuçlar doğurabileceği gibi, Sayın Mahkemenin vereceği muhtemel bir İPTAL kararının, arazinin yeniden yeşil alan haline teknik olarak dönüştürülememesi gibi durumlar ortaya çıkabilecektir. Yürütmenin durdurulması için dava konusu işlemin hem hukuka açıkça aykırı olması ve ileride telafisi imkansız sonuçlar doğurması ihtimalinin bir arada bulunması gerekmektedir. Alınan bu kararın uygulanması durumunda, telafisi güç ve imkansız zararların doğması kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple öncelikle yapılacak tensip ile birlikte dava sonuna kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarınla arz ve talep ederim.”

02.06.2006

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.