Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig için önemli kararlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonundan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Buna göre, Süper Lig'deki takımlar, ilk üç sezonda A Takım listesinde en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu bulundurabilecek. Bu sayı, sonraki iki sezonda 11'e düşürülecek. Bu değişiklik, takımların transfer politikalarını ve kadro yapılarını önemli ölçüde etkileyecek.

Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig için önemli kararlar

Kulüp listeleri ve akademi oyuncuları üzerine yeni kurallar

TFF'nin kararlarına göre, A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı 30'dan 26'ya indirilirken, bu listeye yazılacak en az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olması gerekecek. İlk üç sezonda bu futbolculardan en az ikisinin, sonraki iki sezonda ise en az üçünün kulüp akademisinden yetişmiş olması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, A Milli Takım'da oynama uygunluğuna sahip 14 futbolcudan en az beşinin yerli akademilerde yetişmiş olması şartı da aranacak.

Yerli futbolcu teşvik fonu uygulaması

 

2024-2025 sezonundan itibaren, yabancı futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir kısmı, A Milli Takım'da oynama uygunluğu olan yerli futbolcuları oynatan kulüplere 'yerli futbolcu teşvik fonu' olarak geri ödenecek. Bu uygulama, yerli futbolcuların gelişimine ve daha fazla oynama fırsatı bulmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Detaylı yönetmelik maddeleri

 

TFF'nin yayınladığı yönetmelikte, Süper Lig kulüplerinin uyması gereken detaylı kurallar yer alıyor. Bu kurallar arasında, A Takım Listesi oluşturma şartları, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu, alt yapı fonları ve teşvik sistemi gibi önemli maddeler bulunuyor. Ayrıca, kulüplerin A Takım Listelerini TFF'ye ne zaman ve nasıl sunmaları gerektiği de belirtiliyor.

TFF'nin aldığı bu yeni kararlar, Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısının azaltılması ve yerli futbolculara yönelik teşvik sistemi, yerli yeteneklerin daha fazla ön plana çıkmasını ve gelişimini sağlayacak gibi görünüyor. Bu kararlar, hem kulüplerin stratejilerini hem de Türk futbolunun genel yapısını önemli ölçüde etkileyecek.

 

TFF Yönetim Kurulu'nun 2024 - 2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 5 (beş) sezon
uygulanmak üzere aldığı kararlar şu şekilde:


"Madde 1 - Süper Lig Futbolcu Uygunluğu


1 - Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu
bulunmayan 2024 - 2025, 2025 - 2026 ve 2026 - 2027 sezonlarında en fazla 12 futbolcu, 2027
- 2028 ve 2028 - 2029 sezonlarında ise en fazla 11 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı
uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirebilirler.
2 - 2024 - 2025, 2025 - 2026 ve 2026 - 2027 sezonlarında 12’den, 2027 - 2028, 2028 - 2029
sezonlarında ise 11’den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig
Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım
müsabakalarında oynatamazlar.
3 - Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol
Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 - 2024 Sezonunda
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak
A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama
uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım
Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle
Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların
sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle
imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu
kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.
4 - Kulüpler, 2024 - 2025 sezonunda 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş (2025 - 2026
sezonunda 01.01.2005, 2026 - 2007 sezonunda 01.01.2006, 2027 - 2028 sezonunda
01.01.2007, 2028 - 2029 sezonunda 01.01.2008 olarak uygulanacaktır.) Türkiye A Milli
Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine
yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle
kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu
olmaları koşulu aranmaz.

Madde 2 - A Takım Listesi


1 - Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek
profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır:
a) A Takım Listesi en fazla 26 futbolcudan oluşur.
b) A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında
oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. Bununla birlikte listeye
yazılmasına izin verilen yabancı uyruklu futbolcular dışında A Takım Listesine
yazılacak tüm futbolcuların yukarıdaki 1 nci maddenin 3. fıkrası hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olması
zorunludur.Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A
Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular
bakımından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.
Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, başka ülkelerin A Milli Futbol
Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk
müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ve Türkiye Genç Milli Takımlarının
herhangi bir yaş kategorisinin en az bir resmi müsabakasında oynamış olmaları koşulu
ile bu kapsamda listeye yazılabilirler.
c) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan 2024 - 2025, 2025 - 2026 ve
2026 - 2027 Sezonlarında en az 2’sinin, 2027 - 2028 ve 2028 - 2029 Sezonlarında ise
en az 3’ünün 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen
sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünün
akademisinde tescilli olarak yetişmiş olması zorunludur.
d) Yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 5’inin, 15’inci yaş gününe
denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz
en az 3 sezon veya 36 ay Federasyonumuza kayıtlı diğer kulüplerin akademisinde
tescilli olarak yetişmiş olması zorunludur.
e) Kulüpler, A Takım Listesine yurt içi veya yurt dışındaki kulüplerde yetişmiş yukarıda
belirtilen futbolcular dışında Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip en
fazla 7 futbolcu yazabilirler.
f) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az
ikisinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan
futbolcu olması zorunludur.
g) Kulübün “b”, “c”, “d” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi
durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur;
ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.
h) Yukarıda “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF’ye
ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler,
takip eden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna
sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli
Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki
Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden
çıkarılırlar.

Madde 3 - A Takım Listesinin TFF’ye Sunulması


1 - Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye
ibraz etmek zorundadır.
2 - A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından
24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir.
3 - A Takım Listesinin, ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci
transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi
zorunludur.
4 - İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini
kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.
5 - İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden üç gün içerisinde sezonun sonuna
kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.
6 - A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin
yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası
talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir.
Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF
tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu
futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların
yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.
7 - A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına
izin verilmez.

Madde 4 - Müsabaka İsim Listesi


1 - Müsabaka İsim Listesi en fazla 21 futbolcudan oluşur.
2 - Kulüpler, 2024 - 2025 sezonunda ( Aşağıdaki düzenlemede yer alan 01.01.2024 olan
doğum tarihi sonraki sezonlarda sırasıyla 01.01/2005, 2006, 2007 ve 2008 olarak
güncellenecektir) Müsabaka İsim Listesine ;
a) A Takım Listelerinde yazılı futbolcularını,
b) A Takım Listesine yazmadıkları 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Milli
Takımında oynama uygunluğu bulunmaları koşulu ile, tescilli profesyonel
futbolcuları ile, aynı şartlara sahip son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15
yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile amatör futbolcularını,
c) 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş olmaları koşuluyla 15 yaşından itibaren kesintili
veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay süreyle kulüpte tescili bulunan Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı
profesyonel futbolcularını, yazabilirler.

Madde 5 - Alt Yapı Fonları ve Teşvik Sistemi


2024- 2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren tescili yapılacak Türkiye
A Milli Takımında Oynama Uygunluğu bulunmayan futbolcular için kulüplerden Federasyonca
daha sonra belirlenecek esaslar çerçevesinde alt yapı fon bedeli alınacaktır.
Bu fon bedellerinin büyük bir kısmı Federasyonca daha sonra belirlenecek usul ve esaslara göre
Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere yerli
futbolcu teşvik fonu olarak geri ödenecektir.
Fon bedelleri ve teşvik sistemi daha sonra ilan edilecektir.

 

11 Oca 2024 - 16:52 Bolu- Spor


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.


REALTY WORLD'DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR'DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW'DEN; NARVEN YAKINI ÖRENCİK'DE KÖY İÇİ 2057 m2 SATILIK ARSA+EV

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * NARVEN YOLU ÜZERİNDE ÖRENCİK KÖYÜNDE * MERKEZE ARAÇLA 5 DK MESAFEDE * HİÇBİR ENGELİ YOK...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

*RW'DEN; LÜKS YAPILI&GENİŞ, 3 YILLIK BİNADA 3+1 SATILIK DAİRE*

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * AŞAĞI SOKU MAH.ARÇELİK YOLU ÜZERİNDE * SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI , ADLİYE YAKININDA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MH. SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU'NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR'DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN BORAZANLAR MAHALLESİNDE SATILIK 1+1 OFİS VEYA DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU'NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN SATILIK AYRI MUTFAK VE BALKONLU 1+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI BOLU'NUN GÖZDESİ ; BORAZANLAR MAHALLESİN DE ONURLU YAPI MARKET ARKASI , BOLU FEN LİSESİ Y...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

REALTY WORLD'DEN SEYİTAVŞAR MAH. SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI 2 KAT İMARLI 22 METRE YOLA CEPHE 479,50.- M² VİLLA BÖLGESİNDE DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ. 053224...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

SATILIK 2+1

KARAÇAYIR'DA BRÜT 78 M2 GÜNEY CEPHE WC AYRI ANKASTRE TAKIMI KAPALI BALKON AMERİKAN MUTFAK YÜKSEK KİRA GETİRİLİ ZEMİNDE DEPOLAMA ALANI DU...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL