Kamu yatırımları değerlendirildi

Kamu yatırımları değerlendirildi

Vali Mehmet Ali Türker Başkanlığı’nda 2003 yılı kamu yatırımlarının değerlendirilmesi, kısa ve uzun dönem çalışma ve yatırım hedefleri ile çözülmesi gereken öncelikli sorunlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir basın topl

Vali Mehmet Ali Türker Başkanlığı’nda 2003 yılı kamu yatırımlarının değerlendirilmesi, kısa ve uzun dönem çalışma ve yatırım hedefleri ile çözülmesi gereken öncelikli sorunlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Oldukça yoğun bir katılımın gerçekleştiği toplantıda konuşan Vali Mehmet Ali Türker, bir yıllık bir çalışma programını daha geride bıraktıklarını belirterek, 2004 yılının ve takip eden bütün yılların ilimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Toplantıda 2003 yılı yatırım programında olan Bolu il geneli kamu yatırımları ve harcamaları ile ilgili değerlendirmeler Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri, Üniversite, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Belediyelerce yapılan yatırımlar başlıklar altında yapıldı. Faaliyet alanları itibarı ile kamusal hizmet veren ve özel vakıfların çalışmaları ve yatırımları hakkında bilgi verildi.

Vali Mehmet Ali Türker, Bolu’nun 2003 yılı sonu itibarı ile toplam proje bedelinin 2 katrilyon 67 trilyon 932 milyar TL olduğu toplam 309 kamu projesi ile kalkınma çabalarını sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Ayrıca toplam bedelin 1 katrilyon 692 trilyon 757 milyar TL’sinin Bolu Dağı Tüneli’ne ait olduğu, geriye kalan 308 projenin toplam bedelinin 375 trilyon lira olduğu ve bu projelere 2003 yılında Bolu Dağı Tüneli dahil 163 trilyon TL ayrıldığı, 118 trilyon TL harcandığı belirtildi.

Çözülmesi gereken öncelikli sorunların hava kirliliği, erozyon, Büyüksu deresindeki kirlilik, Gerede çayındaki kirlilik, katı atık problemi, göl ve göletlerdeki kirlilik, AİBÜ öğrencilerinin barınma sorunu, kırsal bölgedeki yoksulluk, tarım sektöründeki arazi parçalanması, atıl okullar, tavuk gübresinin yol açtığı kirlilik gibi başlıklar altında toplanarak açıklandığı toplantıda, 2004 yılı kısa dönem çalışma ve yatırım hedefleri de açıklandı.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDE

1- İller Bankası 7.Bölge Müdürlüğü’nce;

3 Harita 1 Merkez itfaiye binası 2 kanal 1 içme suyu olmak üzere toplam proje bedeli 111,5 trilyon TL olan toplam 7 proje üzerinde çalışılmaktadır.

Kalıcı Konutlar içmesuyu ve kanal inşaatı önceki yıllarda 47,8 trilyon TL harcanarak tamamlanmıştır.

42 trilyon TL dış kredi katkısı bulunan toplam proje bedeli 50 trilyon TL olan Bolu Merkez Regülatör Arıtma İstasyonu Depo Şebeke İletim Hattı Projesi etüd proje çalışmaları için önceki yıllarda (3.4) trilyon TL harcanmıştır. Projenin önümüzdeki dönemde başlatılarak 2005 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.

Sözkonusu 7 proje için 2003 yılı ödeneği olarak ayrılan 11,7 trilyon TL harcanmıştır.

Bolu Merkez pissu arıtma tesisi, Merkez itfaiye binası ve 3 harita projesi ihale aşamasındadır.

2.Karayolları Müdürlüğü’nce;

Bolu Dağı geçişi dahil ilimizde toplam 4 proje yürütülmektedir. Proje bedelleri toplamı 1 katrilyon 692 trilyon 757 milyar Tl’dır. 1 katrilyon 634 trilyon TL proje bedelli Bolu Dağı geçişinin 2006 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Geçmiş yıllar harcaması 496 milyon dolar olan proje için 2003 yılında 83 trilyon TL harcanmış %70 oranında bitirilmiştir.

Bolu-Paşaköy-Abant kavşağı duble yolunun proje bedeli 2 trilyon 250 milyar TL’dir. 1.2 trilyon lira olan 2003 yılı ödeneği tamamen harcanmış %55 oranında tamamlanmıştır.

Ankara-İstanbul yolu Aktaş heyelanı işi 81 trilyon 636 milyar TL harcanarak bitirilmiştir.

1976 yılında başlayan günümüz birim fiyatlarıyla 55 trilyon keşif bedelli Nallıhan-Göynük ayrımı 1.Bölge hudut yolu için 2003 yılında 2 trilyon 250 milyar TL harcanarak iş % 85 oranında tamamlanmıştır.

3. D.S.İ. 5.Bölge, 53.Şube Müdürlüğü’nce;

Toplam proje bedeli 137,5 trilyon TL olan 12 proje üzerinde çalışılmaktadır. Bu projeler için geçmiş yıllarda 14,2 trilyon 2003 yılında 12,2 trilyon TL harcanmıştır.

Mengen Köprübaşı’nda yapılmakta olan 136 trilyon TL proje bedelli HES inşaatı 2002 yılında 14 trilyon, 2003 yılında 12 trilyon TL harcanarak % 20 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İnşaatın 2006 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Mudurnu ilçe merkezi taşkın koruma inşaatı geçmiş yıllarda 132 milyar TL, 2003 yılında 34 milyar TL harcanarak bitirilmiştir.

Yıllık olarak yapılan, Bolu Ovası Sulama Onarımı, Bolu Ovası Sulama Ot Kontrolü, Şube Tesisleri Onarımları, Şube Tesisleri Park Bakımları, Şube Taşkın Tesisleri Onarımı, Gölköy Alabalık Üretim İstasyonu için toplam 113 milyar TL harcanmıştır.

390 milyar TL proje bedelli Merkez Çampınar-Sultanköy ve Dere Mah. Taşkın Koruma İnşaatı geçmiş yıllarda 14 milyar, 2003 yılında 13 milyar TL harcanarak iş %33 oranında tamamlanmıştır.

260 milyar TL proje bedelli Mudurnu Gölcük Tekirler Mah. Bolatça Deresi, Taşkesti Madam Paşa Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatı geçmiş yıllarda 17,6 milyar TL, 2003 yılında 17 milyar TL harcanarak iş % 16 oranında tamamlanmıştır.

175 milyar TL proje bedelli Bolu Merkez Çamyayla Değirmenözü Mah. Taşkın Koruma İnşaatı keşif safhasındadır. % 10 ödenek temin edildiğinde ihalesi yapılacaktır.

4. Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü’nce;

Gölköy’de 1000 Merkez’de 500 öğrenci kapasiteli toplam 12 trilyon 747 milyar TL proje bedelli 2 öğrenci yurdu inşaatı sürdürülmekte olup, geçmiş yıllarda 7,3 trilyon TL, 2003 yılında 5 trilyon TL harcanarak 1000 öğrenci kapasiteli yurt % 40, 500 öğrenci kapasiteli yurt % 70 oranında tamamlanmıştır. Bu yurtların 2004 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Gerede’deki 500 öğrenci kapasiteli yurt inşaatına henüz başlanmamıştır. 2004 yılında inşaatı devam etmekte olan Merkezdeki ve Gölköy’deki yurtların bitirilmesine çalışılacaktır.

İL MÜDÜRLÜKLERİNDE

1. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nce;

2003 yılında toplam proje bedeli 11 trilyon 669 milyar TL olan toplam bedel 26 proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 2003 yılı için 9 trilyon 261 milyar TL ayrılmış, 7 trilyon 841 milyar TL’sı harcanmıştır.

Harcanan paranın 3 trilyon 36 milyar Tl’si 1. ve 2.kat asfalt kaplamaları için İl Özel İdaresi’nden aktarılan ödenekten oluşmaktadır. Köy yollarının asfalt bakımı, malzemeli, greyderli bakımı, sanat yapıları için 9 proje kapsamında 4,8 trilyon TL harcanmıştır.

2 adet içme suyu projesi için 11 milyar TL, inşaat iskan sektöründe 10 proje için 4 milyar TL, 3 adet HİS projesi için 15 milyar TL harcanmıştır. Yılı ödeneği 234 milyar TL olan 6 köysel alanda iç iskan düzeni, 2 bakım onarım, 1 menfez, 1 trafik işaret levha projesi için harcama yapılmamıştır.

2. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce;

Toplam proje bedeli 2 trilyon 489 milyar TL olan 25 proje üzerinde çalışılmıştır. Mudurnu ve Seben’de 5 adet Erozyon Kontrol Projesi için 80 milyar TL, Bolu merkezde fidan tohum üretimi için 798 milyar TL, Gerede’de 3, Bolu’da 2, Seben’de 1 olmak üzere toplam 6 alanda ağaçlandırma sahalarının bakımı için 6 milyar TL harcanmıştır.

Çakmaklar Çamlığı’nın halihazır haritası ve gelişme planı için 6 milyar TL harcanmakla birlikte, bu çalışmaların yıl sonuna sarkması nedeniyle, otopark ve giriş kontrol üniteleri çalışmalarına geçilememiş ve yılı ödenekleri harcanamamıştır. Bu projeler 2004 yılı programında değerlendirilecektir.

Göksu Çamlığı’nın halihazır harita, gelişme planı, su isale hattı, çevre ihata çalışmaları için toplam 16 milyar TL harcanarak proje tamamlanmıştır.

Yedigöller Yaban Hayatı Koruma Sahası envanter çalışması için 3,5 milyar TL harcanmıştır.

Süt sığırcılığı alanında 55 orman köylüsüne 400 milyar ferdi kredi verilmiş, Kooperatifler Birliği’ne kereste fabrikası ek işletme sermayesi olarak 150 milyar TL aktarılmıştır.

3. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce;

Yılı için 17 adet araştırma projesi üzerinde çalışılmış 2 araştırma projesi sonuçlandırılmıştır. Bunların dışında bu projelere ait deneme alanlarının çevre ihatası için 5 milyar TL ödenek harcaması yapılmıştır. 1 su isale hattı, 1 gölet ihatası, 1 işçi barakası onarımı işi, programa alınmakla birlikte, su kaynağında azalma görüldüğünden su isale hattı yapılmamış, gölet ihatası ve işçi barakası onarımı için ödenek intikal etmediğinden herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. 17 araştırma projesi ve çevre ihatası için yapılan 2003 yılı harcaması 64 milyar TL’dir.

4. Milli Eğitim Müdürlüğü’nce;

18 derslikli, Merkez Sakarya İlköğretim Okulu ile 12 derslikli Merkez Milli Egemenlik İlköğretim Okulu ek binaları geçmiş yıllarda 1 trilyon 43 milyar TL, 2003 yılında 252 milyar TL harcanarak tamamlanmıştır.

Göynük’te 2, Mudurnu’da 2 ve Mengen’de 1 olmak üzere toplam 28 derslikli ve toplam proje bedeli 1 trilyon 701 milyar TL olan ek bina inşaatları 2004 yılında ihale edilecektir.

Merkez’de 6, Gerede’de 2, Seben’de ve Göynük’te birer olmak üzere toplam proje bedeli 920 milyar TL olan 10 adet ilköğretim okulu büyük onarım inşaatı 2004 yılında ihale edilecektir.

Yapımına 1993 yılında başlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihale edilen 24 derslikli Mudurnu Çok Programlı Lise inşaatı toplam 2 trilyon 393 milyar TL harcanarak 2003 yılında bitirilmiştir.

5. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce;

Aladağ Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, Dörtdivan Antrenman Spor Salonu ve Yeniçağa Antrenman Spor Salonu olmak üzere geçmiş yıllarda programa alınan toplam proje bedeli günümüz fiyatlarıyla 3.5 trilyon TL olan 3 proje üzerinde çalışılmıştır. Ödenek olmaması nedeniyle Aladağ Sporcu Kamp Eğitim Merkezi ile Yeniçağa Antrenman Spor Salonu’na başlanamamıştır. % 15 oranında fiziki gerçekleşme sağlanan Dörtdivan Antrenman Spor Salonu ise ödenek yetersizliği nedeniyle tamamlanamamıştır.

6. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü denetiminde sürdürülmekte olan çalışmalardan;

2002 birim fiyatlarıyla 2 trilyon 350 milyar TL keşif bedelli Merkez Hükümet Konağı Restorasyon inşaatı için Maliye Bakanlığı’ndan gelen 500 milyar TL ödenek İl Özel İdaresi’ne aktarılmıştır. İhale bedelinin % 25’i İl Özel İdaresi’nce, kalanı Maliye Bakanlığı’nca karşılanmak üzere 2004 yılında İl Özel İdaresi tarafından ihale edilecektir.

2003 fiyatları ile proje bedeli 1 trilyon 400 milyar TL olan Dörtdivan Hükümet Konağı arsası temin edilmiştir. Ödeneği temin edildiğinde ihalesi yapılacaktır.

950 milyar TL proje bedelli Yeniçağa Hükümet binası için arsa temin edilememiştir.

950 milyar TL proje bedelli Göynük Hükümet Konağı projesi tamamlanmış olup, ihale belgeleri hazırlanmaktadır. Ödeneği temin edildiğinde 2004 yılı içinde ihale edilebilecektir.

Cezaevi için mevcut bulunan 75 milyar TL ödenek gerektiğinde muhtelif harcamalar için kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Şuana kadar herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Çevre ve Orman İl Müdürlüğü onarım inşaatı için 9 milyar 190 milyon TL harcanarak onarım tamamlanmıştır.

Merkez Kalıcı Konutlar Sağlık Ocağı binası inşaatının finansmanı Kriz Merkezi’nce sağlanmış olup, toplam 290 milyar TL harcanarak tamamlanmıştır.

7. İl Emniyet Müdürlüğü’nce;

Hizmet binası ikmal inşaatı geçmiş yıllarda 4,7 trilyon 2003 yılında 2,7 trilyon TL harcanarak inşaat tamamlanma aşamasına getirilmiştir.

Bolu Dağı Polisevi ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği binası geçmiş yıllarda 1 trilyon 700 milyar TL harcanarak tamamlanmıştır.

Polis Güçlendirme Vakfı tarafından 674 milyar TL harcanarak tefrişi yapılan binanın hizmete açılışı 2004 yılında gerçekleştirilecektir.

8. İl Jandarma Komutanlığı’nca;

Bolu Merkezde yaptırılan alarm iskan tesisi ikmal inşaatı toplam 250 milyar TL harcanarak % 85 oranında tamamlanmıştır. 20 dairelik subay, astsubay lojmanı için geçmiş yıllarda 272 milyar TL, 2003 yılında 540 milyar TL harcanarak inşaat %40 oranında tamamlanmıştır.

9. Tarım İl Müdürlüğü’nce;

Bitkisel üretim, çayır, mera hayvancılığı ve su ürünleri üretimini geliştirme, bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele, su ürünleri kirlilik ve koruma kontrol hizmetleri, gıda üretimi, kooperatif sürveyi, eğitim, yayım, taşıt kira bakım ve onarımlar, vb.toplam 14 proje için 264 milyar TL olan yılı ödeneğinden 206 milyar TL harcanarak projeler tamamlanmıştır.

10. Bolu SSK Hastanesi Baştabipliği’nce;

Bolu SSK Hastanesi’nin proje bedeli 9 milyon 213 bin euro olup, bu miktarın 5 milyon 650 bin eurosu harcanarak inşaat %56 oranında tamamlanmıştır.

SSK Kurum Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce hastanenin tıbbi cihaz ve malzeme alımları için Avrupa Yatırım Bankası’ndan 6.6 milyon euro kredi temin edilerek, yurtiçi ve yurtdışında ihale ilanları yapılmıştır, 23 Şubat’ta teklifler açıklanarak sonuçlandırılacaktır.

Hastane mefruşatı ve büro malzemeleri tutarı tahminen 1 trilyon TL dolayında olup, finansman temini için çalışmalar devam etmektedir. Hastane, 2004 bahar aylarında hizmete girecektir.

11. İl Kültür ve Turizm Alanında;

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası onarım ve güçlendirme inşaatı için geçmiş yıllarda 697 milyar TL, 2003 yılında 667 milyar TL harcama yapılmıştır. Bu harcamanın 290 milyar Tl’si Mülga Kültür Bakanlığı’nca 1 trilyon 75 milyar Tl’si İl Özel İdaresi’nce karşılanmıştır. İnşaat %85 oranında tamamlanmıştır.

İnşaatın tamamlanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 2003 yılı sonunda gönderilmiş olan 500 milyar TL ödenek İl Özel İdaresi hesabına aktarılmıştır. İhale hazırlıkları Kültür ve Turizm Bakanlığı elemanlarınca yürütülmektedir. Çalışmalar tamamlandığında 2004 yılında ihalesi yapılıp hizmete açılacaktır.

Bolu’nun geleceğin önemli turizm kenti olacağı düşüncesiyle, Valiliğimizce, ilimizin kısa dönemde yurtiçi ve yurtdışı tanıtımının yapılarak uzun dönemde ise eksik bulunan turizm altyapısının tamamlanması gibi bir strateji benimsenmiştir.

Bahsedilen stratejiye uygun olarak ulusal basına yönelik foto-safari turları düzenlenmiş, fuarlara katılınmış, ilimiz tanıtıcı Cd’ler VHS ve Beta-cam kasetler hazırlanarak ilgili acente ve kuruluşlara gönderilmiş, Dört Mevsim Bolu Tanıtım Projesi tamamlanarak ilimiz tanıtım hizmetine sunulmuştur. Kit ve çantalar, broşürler, gezi rehberleri, il turizm envanterleri bastırılarak dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca 2003 yılı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 18 maddelik bu tanıtım programı benimsenerek uygulanmaya konulmuş, program hedeflerini aşan tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

“Uzun Dönemde yatırım” stratejisi çerçevesinde ise, Köroğlu Turizm Merkezi içinde bulunan Sarıalan, Kartalkaya, Köroğlu Gelişim Bölgeleri ile ilgili hukuki ve finansman sorunları çözülmeye çalışılmakta. Termalleri ve kaya evleri ile meşhur Seben ilçemizin turizm merkezi ilan edilmesi konusunda gayret sarf edilmekte, turizm amaçlı göllerimiz ve yaylalarımızın gelişim planları çerçevesinde değerlendirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

Turizm potansiyelimizin önemli unsurlarından olan ve yukarıda bahsedilen tarihi tescilli camilerimiz, çeşmelerimiz, hanlarımız, hamamlarımız, sivil mimari niteliği taşıyan konutlarımız Valiliğimizin de katkılarıyla dernekler, hayırsever şahıslar, sponsor kuruluşlarımız ve belediyelerimiz kanalıyla restorasyon, bakım ve onarımlarının yapılarak süratle ilimiz turizm hizmetine sunulmaya çalışılmaktadır.

Dosya kiti, tanıtım çantaları, Turizm envanterleri, Bolu ili tanıtım broşürleri, kent planı basımları için toplam 24 milyar 224 milyon TL harcanmıştır.

12. İl Sağlık Müdürlüğü’nce;

Toplam Proje bedeli 6 trilyon 980 milyar TL olan 6 proje yürütülmüş olup, bunlardan Fizik Tedavi Hastanesi Poliklinik inşaatı, 80.Yıl Sağlık Ocağı, 4 nolu Merkez Sağlık Ocağı, Müdürlük binası yanındaki lojman binası ile Gölyüzü Mahallesi’ndeki lojman binası tamamlanmıştır.

2003 fiyatlarıyla proje bedeli 5,7 trilyon TL olan Gerede Devlet Hastanesi ek bina inşaatı geçmiş yıllarda 557 milyar TL, 2003 yılında 1 trilyon TL harcanarak inşaat %65 oranında bitirilmiştir. % 30 keşif artışı çerçevesinde inşaata devam edilecek, bilahare tasfiye cihetine gidilerek yeniden ihalesi yapılacaktır.

Bolu-Devlet Hastanesi güçlendirme projesi için Sağlık Bakanlığı’ndan 170 milyar TL ödenek gelmiş olup, adı geçen bakanlıkça 2004 yılı için 1 trilyon TL ödenek sözü verilmiştir. Yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir. İnşaatın bu sene tamamlanması öngörülmektedir.

13. Sedaş Bolu İşletme Müdürlüğü’nce;

İlimiz genelinde toplam 2 trilyon 420 milyar TL proje bedelli toplam 26 proje üzerinde çalışılmaktadır. 2003 yılı ödeneği 1,5 trilyon TL olan bu projeler için aynı yılda 202 milyar TL harcanmıştır. Ödeneğin harcanamamasının nedeni, Kamu İhale Kanunu’nun yeni yürürlüğe girmesi nedeniyle bir kısım ihalelerin gecikmesi, diğerlerinin de 2004 yılına sarkmasıdır.

Şehir şebekeleri ve köy şebekeleri ek tesisleri ile yıl içinde yapılması zorunlu olan işler SEDAŞ’ın kendi imkanları ve vatandaş işbirliği ile 2003 yılında tamamlanmıştır. Diğer işlerden 14’ünün ihalesi ve sözleşmesi yapılmış, Mart ayında işe başlanacaktır. 9 iş ise keşif aşamasında olup, 2004 yılında ihaleleri yapılacaktır.

AİBÜ REKTÖRLÜĞܒNCE UZUN DÖNEM ÇALIŞMA VE YATIRIM HEDEFLERİ

Vali Mehmet Ali Türker, arazi varlığının sadece 11,5 gibi bir oranı, 1.2.3.sınıf tarım toprağı niteliği taşıyan ve toplam 148 hektarlık Türkiye’nin en küçük O.S.B.ne sahip bulunan Bolu’nun ekonomik kalkınmasındaki itici gücün, zengin doğal, kültürel, tarihi ve turistik özellikleri ile Turizm sektörü olacağı düşüncesiyle;

Tarım, sanayi, ticaret, sağlık vb.sektörlerle birlikte üniversitenin 13.334 öğrencisi ile Bolu’ya sağladığı ekonomik canlılığın gözardı edilmeksizin, turizm merkezli olmak üzere belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmeye çalışılacağını belirtti.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.