Bu hastanede eylem var!

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan taşeron işçiler, 13 Mayıs sabahı yaptıkları iş yavaşlatma eylemiyle hastane idaresine uyarıda bulundular. Maaşlarının düzenli yatırılmaması, görev aldıkları özel ameliyatların ücretinin ödenmemesi ve keyfi yer değişiklikleri için bir çözüm isteyen işçiler, gerekli adımların atılmadığı takdirde her türlü fiili ve meşru yollara başvuracaklarını söylediler.

Taşeron işçiler adına SES Bolu Şube Başkanı Özkan Üstün bir açıklama yaptı. Taşeron işçilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Özkan Üstün, “Bizler işine, ekmeğine, özgürlüğüne, onuruna, kendimizin ve çocuğumuzun geleceğine sahip çıkmak için SES’te örgütlü, taşeron firmada çalışan sağlık emekçileriyiz. Taşeron firmada çalışan sağlık emekçileri olarak yıllardır halkımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için emek harcıyoruz. Bizler sağlığın hizmetlisiyle, doktoruyla, hemşiresiyle bir ekip işi olduğunu bilenleriz.

Düşük ücret, esnek çalışma

Bu ülkede emeğiyle geçinmek zaten zor. Bir de taşeron firmada çalışıp emeğiyle geçinmeye çalışmak tam bir kölelik düzeni. Taşeron sistemiyle emekçiler güvencesiz, düşük ücretle, esnek çalışmaya ve köleliğe zorlanmaktadır. Taşeron sistemi emekçiler için var olan sorunları kat kat artırmaktadır. Bizler AİBÜ Tıp Fakültesinde, taşeron firmada çalışan sağlık emekçileri olarak yığınla sorunlar yaşamaktayız” diye konuştu.

Özkan, taşeron işçilerin öncelikli sorunlarını da sıralayarak şunları kaydetti; “En temel hakkımız olan maaşlarımız zamanında yatırılmamakta, hastane yönetiminin taşeron firmaya bu konuda yaptırım uygulama hakkı olmasına rağmen hiçbir yaptırımda bulunmamaktadır.

Sorunlarımız

1. Hastane yönetimi tarafından yapmamamız gereken işler yaptırılmakta ve bu yüzden hem biz, hem de hastalar madur edilmektedir.

2. İş güvenliği kanununa göre gerekli olan koruyucu önlemler alınmamakta, bulundurulması gerekli koruyucu teçhizatlar bulundurulmamaktadır.

3. Yasal olarak özel ameliyatlara girme zorunluluğumuz olmamasına rağmen idare tarafından özel ameliyatlara girmemiz zorla dayatılmaktadır.

4. Vardiya sistemi olmasına rağmen, her vardiyada servis konulması gerekliyken sadece sabah ve akşam vardiyalarında servis bulunmaktadır.

5. Hakkını arayan sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmek yerine, yerlerini değiştirip hakkını aramaması için yıldırmaya çalışılmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bolu Şubesi olarak, hastane idaresini, taşeron firmada çalışan sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmesi için defalarca uyardık. Sorunlarımızın görüşerek, yapıcı bir şekilde, hastalarımızın mağdur edilmeden çözülmesi için gerekli özveriyi gösterdik. En son on gün önce başhekim beyle görüşmek için SES Bolu Şubesi olarak randevu talep ettik. Ama maalesef başhekim bey görüşme talebimize olumlu yanıt vermedi.

“Başhekim randevu vermedi”

Buradan hastane idarecilerini yeniden ve son kez uyarıyoruz. Hastalarımızın mağdur olmaması için hastane yönetimi sorunlarımızın çözümüne yönelik adımları atmalıdır. Sendikamızda örgütlü sağlık emekçilerini yıldırmaya dönük yer değiştirmeler hemen iptal edilmelidir. Yer değiştirmeler hemen iptal edilmez, çözüm için gerekli adımlar ivedilikle atılmaz ise önümüzdeki süreçte grev dahil olmak üzere her türlü fiili, meşru ve uluslararası hukuktan gelen haklarımızı kullanmaktan kaçınmayacağımızı belirtiyoruz. Önümüzdeki süreçte emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için yapacağımız eylemler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların sorumluluğu biz emekçilerde değil; çözümsüzlükte direten hastane yönetiminde olacaktır.

Sağlığın ekip çalışması olduğu ve sorunların çözümünün taşeron firma işçisiyle, hizmetlisiyle, hemşiresiyle, memuruyla, asistanıyla, doktoruyla bölünmeden, hepimiz sağlık emekçisiyiz diyerek, bir arada, yan yana, omuz omuza ve örgütlü mücadeleyle kazanılabileceğini bilen bütün emekçiler olarak hep birlikte hakkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”


- Bolu Gündem, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.bolugundem.com/haber/11917916/bu-hastanede-eylem-var