Taşınmazlar için önemli duyuru

Valilik, 2-B Taşınmazlarının süre uzatımına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Açıklamada süre uzatımına ilişkin şu bilgiler verildi; “01/03/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6527 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 2’ eklenerek, 2-B taşınmazlarında süre uzatımına gidilmiştir. Buna göre;

01/03/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6527 sayılı Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 2’ eklenerek bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (01/03/2014) itibariyle 6292 sayılı Kanun kapsamında satın alma başvurusunu yapmayanlar ile yapılan tebligata rağmen taşınmaz bedelini (ya da peşinat bedelini) süresinde ödemeyenlere altı ay süre verilmiştir,

Yapılan düzenlemeye göre, başvuru ve ödeme yapmak isteyenlerin satış bedelleri tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları toplamında artırılarak hesaplanacaktır,

Diğer taraftan, 6527 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (1 Mart 2014) satın alma başvurusu süresi dolmayanlar ile ödeme süresi sona ermeyenlere ilave süre verilmediğinden bu nitelikteki başvuruların ve ödemelerin zamanında yapılması hususunda dikkat edilmesi,

Ayrıntılı bilgi için ilgili Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurulması, gerekmektedir.

Ayrıca, 6292 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan; ‘Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri hâlinde ise akdî halefiyet hükümleri geçerlidir’ şeklindeki hüküm 6527 sayılı Kanundan yararlanacak olanları da kapsamaktadır.”

- Bolu Gündem, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.bolugundem.com/haber/11925367/tasinmazlar-icin-onemli-duyuru