Türker Ankara’da

Vali Mehmet Ali Türker, bugün 51 il içerisinden, içlerinde Bolu’nun da bulunduğu öncelikli 14 ilde planlama çalışmalarının başarıya ulaşması için Valilikler ile yapılan toplantıya katılmak üzere Ankara’da.

Valilik tarafından, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, yatırımların yönlendirilmesi, koruma-kullanma dengesinin kurulması ve alt ölçekli planlara esas olacak arazi kullanım kararlarının üretilmesi amacıyla ülke genelinde çevre düzeni planı hazırlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu çerçevede dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada tasarlanmasına imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma ve varsa bölge planları temel alınarak alt ölçekli planlara esas olmak üzere hazırlanan ve arazi kullanım kararlarını ve stratejik hedef ve politikaları belirleyen 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı için gerekli altyapı çalışmaları Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından başlatıldı. Nüfus yoğunluğu, yapılaşma baskısı, yatırım talepleri, çevre kirliliği, korunması gerekli çevresel değerler gibi kriterler çerçevesinde 51 il içinden öncelikle ilk etapta Bolu ilinin de içinde bulunduğu 14 ilde sözkonusu planlama çalışmasının başlatılması planlanmış ve bu planlama çalışmasının başarıya ulaşmasını temin etmek amacıyla, bugün Ankara’da Çevre ve Orman Bakanı Sayın Osman Pepe’nin de katılımıyla ilgili Valilikler ile 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlama çalışmalarına esas teşkil edecek bir toplantı düzenlendi. Sözkonusu toplantıya Vali Mehmet Ali Türker katılacak. Bu arada Vali Mehmet Ali Türker’in yerine, Vali Yardımcısı A.Nevzat Dalkıran vekalet edecek.

- Bolu Gündem, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.bolugundem.com/haber/11948574/turker-ankarada