Abant’ta ‘Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı’ toplantısı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “Kentsel Dönüşüm Kanun Taslağı” toplantısı Abant’ta yapıldı. Toplantıda Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Dr. Hami Yıldırım bir konuşma yaptı.

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Dr.Hami Yıldırım Abant'ta Kentsel Dönüşüm Yasa Taslağı'nın kabul görmesi halinde bakanlığa sunulacağını belirterek, yasa hayata geçerse yapı denetimi konusunda Türkiye önemli bir mesafe katetmiş olacak dedi.

DENETİM HÜKÜMLÜLÜKLERİ

Mevzuata aykırı yapılardan sorumlu olanların kapsamı genişleyecek mi sorusuna Yıldırım, "Bu kanun yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü gecekondu ve mevzuata aykırı yapılardan Valiliklerin ve belediyelerin ilgili birimleri, mahalle ve köy muhtarları, apartman yöneticileri, parsel malikleri, yapı müteahhidi, yapı sahibi, proje müellifleri, fenni mesuller ve yapı denetim kuruluşlarının ortakları, yetki ve görev alanına göre sorumlu olacak" dedi.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Bu kanun kapsamında verilen görevleri yerine getirmeyen ilgili idare görevlileri hakkında imar kanununda yer alan cezaların üst limitten uygulanacağına işaret eden Yıldırım, plana, parselasyon planına, yönetmeliklere, standartlara aykırı olarak projelendirilen yapılarda yapı sahibi, yapı müteahhidi, şantiye şefi ve proje müelliflerinin her birine kusuru niteliği ve oranı da dikkate alınarak 2 milyar lira'dan 50 milyar liraya kadar para cezası verileceğini anlatarak, "Fenni mesullere ve yapı denetim kuruluşlarına verilecek cezanın 2 katı ceza verilecek" diye konuştu.

Yıldırım, yapı kullanma izni bulunmayan yapıları, elektrik, su, kanazilasyon, telekomünikasyon, doğalgaz gibi teknik altyapı hizmet ve tesislerinden faydalandıran ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri hakkında da para ve hapis cezaları uygulacağını belirterek, "Bu kanun uyarınca verilen hapis cezaları paraya çevrilemez, tecil edilemez" diye kaydetti.

- Bolu Gündem, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.bolugundem.com/haber/11954040/abantta-kentsel-donusum-kanun-taslagi-toplantisi