Yeniceşıhlar’da bayram var

Mudurnu’nun Yeniceşıhlar Köyü’nde faaliyete geçen taş ocağını doğalarına zarar verdikleri gerekçesiyle istemeyen ve 4 aydır hem çeşitli eylemler gerçekleştiren hem de olayı mahkemeye taşıyan köy sakinlerine Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nden müjdeli haber geldi.

Sakarya İdare Mahkemesi’ne giderek yürütmeyi duruma talebinde bulunan köy sakinleri, aldıkları haberle büyük sevinç yaşadılar. Sakarya 2. İdare mahkemesinin kararında şu ifadeler yer aldı; “Dava konusu işlemin, kalker ocağı işletmesine ilişkin olması sebebiyle çevreye verebileceği muhtemel zararlar bakımından, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır.

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama usulü kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, aynı kanuna 28/06/2014 tarih ve 29044 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren 6545 sayılı kanunun 18. Maddesi ile eklenen 20/A maddesinin 2. Fıkrasının e bendi ve geçici 8. Maddesi uyarınca ivedi yargılama usulüne tabi iş bu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere, 12/08/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

- Bolu Gündem, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.bolugundem.com/haber/11981553/yenicesihlarda-bayram-var