TAŞERONA KARŞI BÜYÜK MİTİNG!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 15 Şubat'ta Ankara Sıhhiye'de büyük bir mitinge hazırlanıyor. Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı işçilerin katılacağı mitingle ilgili Türk-Metal Sen ve Türk-İş Bolu Şube Temsilcisi Özgür Elçi açıklama yaptı. Elçi, kayıt dışılığa ve taşeron uygulamalara karşı yapılacak mitingde, konfederasyon olarak taleplerini sıralayarak “Taşeronlaşmayla ilgili yargı kararları derhal uygulanmalıdır. Kamuda asıl işi gören taşeron işçileri kadroya alınmalıdır” diye konuştu.

Elçi, Ankara Sıhhiye'de yapılacak büyük miting için “Kayıt dışılığa, taşeron uygulamalarına, 4/B 4/C gibi istisnai istihdam türlerinin yaygınlaşmasına, asgari ücretin sefalet ücreti olmasına, düşük ücret politikasına, özel istihdam büroları aracığıyla kiralık işçilik uygulamasına, kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesine, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın her türlüsüne, iş cinayetlerine, işsizlik fonunun amacı dışında kullanılmasına, sendikasızlaştırmaya, işten atılmalara ve özelleştirmelere karşı
15 Şubat'ta Sıhhiye meydanındayız” diye konuştu.

“Köleliğe karşı 15 Şubat'ta Sıhhiye'deyiz”
Son dönemde işçi hakları konusunda en çok tartışılan konuların başında gelen kıdem tazminatına değinen Özgür Elçi, “En temel hakkımız olan kıdem tazminatının yok edilmesine, Özel istihdam büroları aracılığıyla işçi simsarlığı yapılmasına, taşeron işçisi olarak köle gibi çalıştırılmaya, insan onuruna yakışmayan iş koşullarına, düşük ücretle çalıştırılmaya, sendika üyesi olmak nedeniyle işten atılmaya, özelleştirmeler nedeniyle işsiz kalmaya, iş cinayetlerinde can vermeye, yargıda hakkını aramak imkanını kaybetmeye,
köleliğe karşı 15 şubat'ta Ankara'dan Sıhhiye meydanından haykırıyoruz” dedi.

“İş cinayetleri son bulmalıdır”
Konfederasyon olarak taleplerini de dile getiren Türk Metal-Sen Bolu Şube Başkanı Elçi, şunları kaydetti; “Taşeronlaşmayla ilgili yargı kararları derhal uygulanmalıdır. Kamuda asıl işi gören taşeron işçileri kadroya alınmalıdır. Taşeron sorunu, Türk-İş'in önerileri esas alınarak çözülmelidir. Kıdem tazminatı ve kiralık işçilik gündemden çıkarılmalı, tekrar tartışma konusu yapılmayacağı sözü verilmelidir. Mevsimlik ve kampanya işçilerinin sorunları çözülmelidir. Özelleştirme uygulamaları durdurulmalıdır. 4/C statüsünde çalıştırılanlar kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde işe başlatılmalıdır. İş cinayetleri son bulmalıdır.”


- Bolu Gündem, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.bolugundem.com/haber/11985151/taserona-karsi-buyuk-miting