Mudurnu büyük çalıştaya hazırlanıyor

Mudurnu'nun binlerce yıl öncesine uzanan tarihi mirasını ve kültürünü korumak ve tanıtmak amacıyla hayata geçirilecek “Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı” isimli projenin tanıtımı yapılacak.

Mudurnu Belediyesi, Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Kent Konseyi ve Muktuder öncülüğünde yapılacak projenin tanıtım toplantısı, 24 Şubat Pazartesi günü Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda saat 10:00-13:00 arasında gerçekleşecek.
Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ve Mudurnu Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, herkesi bu organizasyona davet ederken proje ile ilgili hazırlanan basın bildirisinden şunlar ifade edildi;
MUDURNU KÜLTÜREL MİRASINA YÖNETİM PLANIYLA SAHİP ÇIKIYOR
“Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Mudurnu ilçesi, aynı isimli çayın vadisinde konumlanmış geleneksel Mudurnu evleri, görkemli Osmanlı dönemi anıtsal eserleri, yüzyıllardır süregelen Ahilik geleneği ve diğer manevi kültür mirası öğeleri ile halen bozulmamış, eşsiz bir tarihi ve kültürel doku sunmaktadır.
Özgün değerlerini 21. yüzyıla taşıyabilmiş ender yerleşimlerden biri olan Mudurnu'nun tarihi dokusunun günümüzde korunması ve özgün kimliği ile gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli önlemleri almak, önemini koruyan bir meseledir. Bu meseleye çözüm getirmek yolunda, ülkemizde yeni bir yaklaşım olan 'Alan Yönetim Planlamasını' Mudurnu'da da gerçekleştirmek üzere çalışmaya başlanmış bulunulmaktadır.
Mudurnu'da kültür mirasının korunması, bu konuda uygulanabilir bir Yönetim Planı ile mümkün olacaktır. Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı'nın amacı, 'Mudurnu'nun yerel kültürel miras kaynaklarının korunmasını sağlayan, yerel halkın ihtiyaçlarını gözeten, koruma ve kalkınma arasında denge kuran, sürdürülebilir bir gelişme stratejisi yaratmak ve uygulamak' olarak özetlenebilir. Bu bağlamda; Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediyesi, Mudurnu Kent Konseyi ve Mudurnu Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği de projeyi desteklemekte ve daha önce Mudurnu'da kültür mirasının korunması konusunda doktora çalışması yapmış olan koruma uzmanı- şehir plancısı Dr. A. Ege Yıldırım'ın danışmanlığından yararlanılmaktadır.
Alan yönetimi; kaynakları verimli kullanmak, değişen koşullara ayak uydurabilmek ve hedeflenen sonuçlara daha etkin bir şekilde ulaşabilmek için geliştirilmiş, özellikle korunması gerekli alanlar için kullanılan bir stratejik planlama yöntemidir.
Stratejik planlama, ulusal mevzuatımıza 2003 yılında kamu kurumlarının 'stratejik plan' yapmasını öngören 5018 sayılı yasa ile girmiştir. Korunması gerekli tarihi alanlar için ise, UNESCO'nun da Dünya Miras Alanlarında yapılmasını şart koştuğu alan yönetim planları, 2004 tarihli mevzuat değişikliği ile birlikte Türkiye'de de yapılmaya başlanmıştır. 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasına göre 'yönetim alanları'; sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi amacıyla, yetkili idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan yerler olarak tanımlanabilir. Yönetim Planı ise; yönetim alanının korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan koruma ve gelişim projesinin, yıllık ve beş yıllık uygulama etaplarını ve bütçesini de gösteren, her beş yılda bir gözden geçirilen planlar olarak açıklanabilir.
Etkin bir alan yönetim planı ile yapılan çalışmaların tek bir çatı altında buluşturulması, bilgi paylaşımının kolaylaşması, kaynakların ekonomize edilmesi, tüm ilgili paydaşların sürece katılması ile bir sinerjinin, ortak bir stratejik görüşün oluşması gibi birçok artı değer sağlanacaktır.
Ancak, gerçek anlamda alan yönetiminin başarılması, planın tüm ilgili paydaşlar tarafından desteklenen yerel bir ekip tarafından uygulanmaya konabilmesiyle mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; Mudurnu'nun kültürel kimliğini ve güzelliklerini korurken, ekonomik refahının da yükselmesini sağlayacak dengeli, sürdürülebilir bir gelişme stratejisinin, Mudurnu halkının da desteğiyle başarılı olabileceğine inanıyoruz.
Mudurnu'nun kültürel mirasının yeterince korunması ve turizm potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkarılması için halen yapılması gereken çok şey var. Mudurnu bu önemli kültürel değerleri korumak ve geleceğe taşımak için üzerine düşeni yapmak zorundadır.Mudurnu'muz için asıl önemli olan budur.
Mudurnu Kültürel Miras Alanı Yönetim Planı hazırlama sürecine katkı verecek kurum, kuruluş ve tüm paydaşlara teşekkür eder, bu yolda kolaylık ve başarılar dileriz.”


- Bolu Gündem, Güncel bölümünde yayınlandı
https://www.bolugundem.com/haber/11990087/mudurnu-buyuk-calistaya-hazirlaniyor