Yüzlerce Bolulu şehit ismi

Yüzlerce Bolulu şehit ismi

Başta Çanakkale şehitleri olmak üzere vatan uğruna canını seve seve feda etmiş bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünde bu savaşta şehit düşen Boluluların isimlerini yayınlıyoruz.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik neticesinde düşman ülkelerin topuna, tüfeğine karşı yılmadan mücadele eden ecdadımız, Çanakkale’de tarihimizin eşsiz kahramanlıklarla örülü zaferlerinden birine imza attı. Çanakkale Harbi için Çanakkale’ye giden atalarımızdan Bolulu 1471 vatan evladı harp sırasında şehit düştü. Bir hilal uğruna, Anadolu’nun her ilinden, nice güneşler battı. Ancak ne göklerde gururla dalgalanan şanlı bayrağımız indirilebildi, ne de ezan sesleri susturulabildi.  Gelibolu'da, Arıburnu'nda, Settülbahir’de bir devrin en kanlı günleri yaşanırken, tarih de Çanakkale Destanı'nı yazdı. Vatan toprağını yücelten, aralarında subayların, çavuşların, onbaşıların ve erlerin bulunduğu şehitlerimizi, Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümünde, gururla, minnetle ve saygıyla anıyoruz.

Aziz şehitlerimiz vatan size minnettar. Ruhunuz şad, makamınız cennet olsun. Çanakkale'de şehit düşen Bolulu 1471 şehidimizin kayıtlara geçtiği şekliyle isimleri şunlar.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ:

Hacı Abdullah, Halil Abdullah, Halil Abdullah, Mehmet Abdullah, Süleyman Abdullah, Mehmet Abdullah, Mehmet Abdullah, Kulaksız Ahmet Ahmet, Muvazzaf Ali Ahmet, Hüseyin Ahmet, Yörük Oğulları İsmail Ahmet, Latif Ahmet, Mustafa Ahmet (2 kayıt var), Ömer Ahmet, Kara Abdüsselam Oğulları Selim Ahmet, Mikdad Oğulları Mikdat Ali, Ahmet Ali (3 Kayıt var), Ali Ali, Yahya Oğulları Ali Ali, Hüseyin Ali (3 Kayıt var), Çitli Oğullarından İbrahim Ali, Mehmet Ali, Arnavut Oğullarından Mehmet Ali, Mustafa Oğullarından Mustafa Ali, Salih Ali, Durmuş Ali Osman, Mehmet Ali Tahsin, Ayvaz Oğulları Ali Arif, Mehmet Arif,  Ahmet Bayram, Hasan Bayram (2 kayıt var), Ali Bekir, Recep Oğullarından İzzet Bekir, Nazım Davut, Arif Durmuş, Hüseyin Durmuş, Molla Osman Oğullarından Hüseyin Durmuş, Mustafa Durmuş, Seyit Ahmet Durmuş, Ali Emin, Tavukçu Oğullarından Ali Emin, Alim Emin, Kirkor Emin, Mehmet Emin, Sait Emin, Veli Emin, Süleyman Hacı Mehmet, Salih Hakkı, Mehmet Halil (2 kayıt var), Hekim Oğullarından Mehmet Emin Halil, Ahmet Hasan, Kadri Oğullarından Abdülkerim Hasan, Durmuş Hasan  (2 kayıt var), Hüseyin Hasan (2 kayıt var),, Hacı İbrahim Oğullarından İbrahim Hasan, Karaoğlan Oğulları İsmail Hasan, Mehmet Hasan (2 kayıt var), Mustafa Hasan, Paşa Bey Oğulları Sami Hasan Tahsin, Ahmet Haşim, Veli Oğullarından Abdullah Hayrullah, Ahmet Hüseyin, Ali Hüseyin, Arif Hüseyin, Eyüp Hüseyin, Hasan Hüseyin, Kaba Sakal Oğulları Hüseyin Hüseyin, Şeyh Oğullarından Mehmet Hüseyin, Mehmet Hüseyin (2 kayıt var), Osman Hüseyin, Süleyman Hüseyin, Hüseyin Hüsnü, Süleyman Hüsnü, Abdullah İbrahim, Koca Oğulları Abdullah İbrahim, Gök Veli Oğulları Hüseyin İbrahim, Mehmet İbrahim (2 kayıt var), Muhsin İbrahim, Osman İbrahim (2 kayıt var), Şakir İbrahim, İsmail İsmail, Ahmet İsmail, Akif İsmail, Arif İsmail, Aşır İsmail, Deli Oğullarından Bayram İsmail, Hüseyin İsmail, Gülemez Oğulları İbrahim İsmail, Hüseyin Oğullarından Satılmış İsmail, Yusuf İsmail, İsmail İsmail Hakkı, Hüseyin İsmail Hakkı Efendi, Ahmet İzzet (2 kayıt var), İbrahim İzzet, Mehmet İzzet, Mustafa Kadri, Halil Kamil, Hanaş Oğulları İbrahim Kamil, Mehmet Kamil, Kendir Oğulları Ali Mehmet, Ali Mehmet, Sait Mehmet, Halil Mehmet, İsmail Mehmet, Bekir Oğullarından Ahmet Mehmet, Kandiz Ahmet Mehmet, Ali Mehmet, Bayram Mehmet, Davut Mehmet, Durmuş Mehmet, Kendigelen  Oğullarından Hasan Mehmet, Hasan Mehmet (3 Kayıt var), Hüseyin Mehmet (2 kayıt var), İmam Oğulları Hüseyin Mehmet, İsmail Mehmet, Hacı Mehmet Mehmet, Mehmet Mehmet, Mehmet Ali Mehmet, Salihpaşa Oğullarından Mustafa Mehmet, Mustafa Mehmet (2 kayıt var), Deli Mehmet Oğullarından Mustafa Mehmet, Kalyoncu Oğullarından Mustafa Mehmet, Hasan Oğullarından Mustafa Mehmet, Salih Paşa Mustafa Mehmet, Seyit Şerif Mehmet, Osman Oğulları Kadir Mehmet, Haracı Oğulları Hüseyin Mehmet Ali, Davut Oğulları Mehmet Ali Mehmet Ali, Kara Abdüsselam Oğulları Selim Mehmet Ali, Süleyman Mehmet Ali,  İbrahim Mehmet Efendi,  Hasan Mehmet Efendi,  Ahmet Mehmet Naci, İbrahim Mehmet Niyazi Efendi, Ali Mesut,  Abdullah Mevlüt, Tatar Mustafa Muharrem, İbrahim Mustafa, Abdullah Mustafa,  Durmuş Mustafa,  Halit Mustafa Hüseyin Mustafa, Ceran Oğulları Hüseyin Mustafa,  Mehmet Mustafa,  Mehmet Mustafa,  Mehmet Mustafa, Mehmet Mustafa,  Mustafa Mustafa,  Salih Mustafa, Süleyman Mustafa, Emrullah Nazmi, Efendi Oğulları Durmuş Nuri, Mustafa Nuri, Ahmet Kethüda Oğullarında Süleyman Nuri, Ahmet Osman, Ahmet Osman, Yamakhasan Oğulları Ali Osman Osman,  İsmail Osman, Mehmet Osman, Mehmet Osman,  Mustafa Osman, Mustafa Osman, Mehmet Raşit,  Halil Recep, İsa Oğullarından Hüseyin Recep,  Mehmet Recep,  Ömer Recep,  Ali Rıza,  Mehmet Rıza,  Mehmet Sadık Ağa,  Mehmet Sadık Efendi,  Mehmet Bey Sait, Ahmet Salih, Çakır Oğlu Rıza Salih, Muslu Salih Salih,  Durmuş Servet

Davud Salih Oğulları Hüseyin Seyid Ali, Hasan Seyit Ali, Mehmet Süleyman, Osman Süleyman, Ahmet Şaban, Ali Şakir, Ahmet Şükrü, Gaffar Oğullarından İsmail Şükrü, İsmail Tahir, Mustafa Tahir,  Halil Tevfik, Küpeli Oğullarından Mehmet Yahya, Karayusuf Oğulları Tahir Yakup, Ali Abdulkadir, Ali Abdulkadir, Hacı Ahmet Oğulları Hüseyin Abdullah, Arif Abdurrahman,  Hasan Ahmet, Aişe Ruşen Ahmet, Paşalı Oğulları Ali Ali, Molla Mustafa Ali, Osman Ali, Mehmet Dursun, Mehmet Emin, Mısırlı Oğulları Ahmet Eşref, Cebeci Oğulları İsmail Fahrettin,  Mehmet Halil, Kamil Hasan, Mustafa Hayri Mustafa, Haros Oğullarından Mehmet Ali Hüseyin, Hasan İbrahim, Abdullah İsmail, Lokmacı Oğullarından Mehmet İsmail,  Tahir İsmail, Mustafa Reis Oğulları Ahmet Kazım, Osman Oğullarından Kadir Mehmet, Mehmet Mehmet,  Osman Mehmet, Süleyman Mehmet, Berber Oğulları Yusuf Mehmet Ali, Küçük Ömer Oğulları Hasan Çavuş Osman, Değirmenci Oğulları Mehmet Osman, Ali Fuat Oğulları Mehmet Emin Osman, Hasan Raşit, Mehmet Rıza, Ayşe Oğulları Halit Sadık, Kamil Sait, Salih Feyzullah, Keleş Oğulları Halil Hamza,  Osman Hasan, Hüseyin Hüseyin, Abdullah Mustafa, Keleş Oğulları Hüseyin Osman, İbrahim Sadık, Abdullah Süleyman, Hasan Şaban, Yakup Veysel, Mahmut Abdurrahman, Mezarcı Oğulları Abdullah Ahmet, Ahmet Hüseyin, Eminusta Oğulları Ali Hüseyin, Çiçek Oğulları Mustafa Mahmut, Osman Mehmet, İsmail Mustafa, Kısabacak Oğulları Osman Mustafa

Deli Osman Bekir Ahmet, İbrahim Ahmet, Göçük Oğullarından İbrahim Ahmet, Sakallı Oğullarından Hüseyin Akif, Hüseyin Akif, Hüseyin Aziz, Turpçu Hasan Bayram, Derviş Uşaklarından İsmail Durmuş

Durmuş Ethem, Halil Eyüp, Mehmet Halil, Körük Halit, İbrahim Hasan, Hasan Hüseyin, Hasan Hüseyin Osman Hüseyin, Mehmet İbrahim, Mehmet İbrahim, Kürek Oğulları Mehmet İbrahim,  Osman İbrahim, Mustafaefendi İbrahim İsmail, Küçük Oğlu İbrahim Kadir, Karadurmuş Oğullarından Mehmet Kamil, Abdullah Mehmet, Mısdık Ogulları Halil Mehmet, Basdık Oğulları Halil Mehmet, Kemal Hüseyin Mehmet, Basdık Oğullarından Halil Mehmet, Cemal Oğullarından Hüseyin Mehmet, Basmacı Oğulları Mehmet Mustafa, Bayram Oğulları Süleyman Niyazi, İsmail Nuri, Tevfik Nuri, Ethem Ömer, Ahmet Rasim, Ahmet Beşe Oğulları Yusuf Raşit, Hüseyin Sadettin, Beşir Oğulları Hüseyin Hasan Sait, Çavuş Oğulları Ali Yunus, Çoraş Oğulları Ali Yunus, Ali Yusuf, Osman Abdulkadir, Osman Abdullah, Ahmet Abdullah, Hacı Mustafa Abdullah, İsmail Abdullah, Mustafa Abdullah, Osman Adem, Fesat Oğulları Adem Ahmet, Ahmet Ahmet, Bağdatlı Oğulları Ahmet Ahmet, Aziz Ahmet, Feyzi Ahmet, Ayvaz Oğulları Halil Ahmet, Kaşif Ahmet,  Mazlum Ahmet, Mehmet Ahmet, Mehmet Ahmet, Mehmet Ahmet, Mehmet Ahmet, Mehmet Ali Ahmet, Mustafa Ahmet, Ahmet Oğulları Mustafa Ahmet, Nuri Ahmet, Nuri Ahmet, Koca İbrahim Oğulları Osman Ahmet, Karabekir Oğulları Ömer Ahmet, Salih Ahmet, Şerif Ahmet, Hırşan Bekir Ahmet Adnan Efendi, İshak Ahmet Eyüp, Halil Oğulları Hacı İshak Ahmet Şemsettin, Adem Ali, Ahmet Ali,  Ali Ali, Arif Süleyman Ali, Tünek Oğulları Durmuş Ali, Sivaz Oğulları Halil Ali, Bekci Oğulları Hüseyin Ali, Hacıosman Oğullarından İsmail Ali, Oruç Oğulları İsmail Ali

Mehmet Ali, Mehmet Ali, Kadı Oğulları Mehmet Ali, Mustafa Ali, Osman Ali, Süleyman Ali, Hamza Oğulları Mehmet Ali, Baki Oğulları Nazif Ali Mehmet, Mustafa Ali Osman, Osman Arif, Hamil Oğullarından Hamis Aşır, Hamis Aşir, Hacı Yata Aziz, Koç Oğulları Battal Aziz, Mustafa Barık, İsmail Basit, Safer Ali Bekir, Çerkez Ahmet Bekir, Mustafa Bekir, Osman Bekir, Emin Davut, Pişman Davut

 Rüstem Davut, Sorbuh Oğulları Süleyman Davut, Tazgur Davut, Mustafa Durmuş, İsmail Dursun, Topalhasan Oğulları Ali Emin, Bekar Oğlu Osman Emin, Ömer Emin, Topal Ali Emin, Hasan Emrullah

İshak Oğlu Yusuf Esat, Ahmet Eşref, Mısırlı Oğulları Ahmet Eşref, Mustafa Eyüp, Hacı Yusuf Hacı Bey

Hasan Hacı Med, Yanamuk Hacı Mehmet, Hacı Yusuf Hacı Veli, Kuruali Oğulları Hacı Mehmet Hafız Ahmet, Abdullah Oğlu Abdullah Hafız Ömer,  Adem Halil, Halil Halil, Mustafa Halil, Mustafa Halil, Mustafa Halil, Adem Hamit,Tolbar Hamit, Mahir Oğulları Mahir Harun, Sapsız Harun, Hasan Hasan

Hüseyin Hasan, Kayadalı Oğulları Hüseyin Hasan, İbrahim Hasan, Mehmet Hasan, Mehmet Hasan, Mehmet Hasan, Mehmet Hasan, Ak Mehmet Mehmet Hasan, Şubat Oğulları Mehmet Hasan,  Mustafa Hasan, Ömer Hasan, Paşalı Recep Hasan, Zaverik Haşim, Sürmeci Oğullarından Veli Haydar, Arnavut Hurşit, Yakup Hurşit, Emir Oğullarından Ahmet Hüseyin, Ruhan Oğulları Hamza Hüseyin, İlyas Hüseyin, Mehmet Hüseyin, Mehmet Hüseyin, Mustafa Hüseyin, Aziz Yunus Hüseyin, Abbas Şeyh Oğullarından Hüseyin Hüsnü, Horoz Ali Can İbrahim, Bayram İbrahim, Kadı Oğullarından Hasan İbrahim, Kuruali Oğulları Hasan İbrahim, Benli Oğulları İzzet İbrahim, Bal Oğulları Mehmet İbrahim, Mehmet İbrahim, Nalbant Oğullarından Mehmet İbrahim, Ahmet İlyas, İsmail İsa,   Ali Efendi Oğulları İsmail İsa, Sufar Abdullah İshak, Ali İshak, İsmail İshak, Halil Ali İsmail, Hüseyin İsmail, Mahmut İsmail

 Mustafa İsmail, Recep İsmail, Sadık İsmail, Hasan İsmail Hakkı, Ali Oğulları Hasan İsmail Hakkı, Mustafa İzzet, Babarusen Oğulları – Kamil, İbrahim Kamil, Mustafa Kamil, Tahir Kamil, Kemal Vehbi Efendi, Soğuk Oğulları Ezmaf Mahmut, Hasan Mahmut, Ali Zon Oğulları Hüseyin Mahmut, Mustafa Mahmut, Dede Mehdi, Ali Mehmet, Mehmet Mehmet, Ali Mehmet, Ali Mehmet, Hacı Ali Mehmet, Halil Mehmet, Hasan Mehmet,  Hasan Mehmet,  Hüseyin Mehmet, Muhzır Oğulları Hüseyin Mehmet

 İbrahim Mehmet, İsmail Mehmet, Davut Oğulları Laz Mehmet, Mehmet Mehmet, Trabzonlu Oğulları Mehmet Mehmet, Mehmet Efendi Mehmet, Mustafa Mehmet, Şirin Oğulları Mustafa Mehmet, Nuri Mehmet, Recep Mehmet, Selim Mehmet, Şaban Mehmet, Şişman Oğulları Şaban Mehmet, Osman Mehmet, Ahmet Mehmet Ali, Hüseyin Mehmet Ali,  İsmail Mesut,  Recep Murat, Hüseyin Musa, Ahmet Musa, Ahmet Musa, Bey Musa, Canpolat Musa,  Mustafa Musa, Mustafa Musa, Osman Musa, Mehmet Mustafa, Ahmet Mustafa, Hacı Oğullarından Ahmet Mustafa, Çerçi Oğullarından Ahmet Mustafa, Ali Mustafa, Karayakalı Oğulları Durmuş Mustafa, Softah Oğullarından Gümüş Mustafa, Halil Mustafa, İbrahim Mustafa, İzzet Mustafa, Sufin Oğulları Kemaş Mustafa, Gıbti Yusuf Oğulları Mehmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Mustafa Mustafa,  Mustafa Mustafa, Yusuf Oğullarından Yusuf Mustafa Canpolat Münir,  Hacı İshak Necip, Hüseyin Osman, Hüseyin Osman, Hüseyin Osman, Hüseyin Osman

Dursun Oğulları Hüseyin Osman, İdris Osman, Mehmet Osman, Mustafa Osman, Mustafa Osman, Recep Osman, Düşük Oğlu – Ömer, Davut Ömer, Deliömer Oğullarından Hasan Ömer, Malacı İbrahim Ömer, Koca Hüseyin Ömer, Mehmet Ömer, Molla Yahya Oğullarından Mustafa Ömer, Yusuf Ömer, Canik Ömer, Abdullah Ömer Efendi, Hacı Hüseyin Rasih, Mehmet Recep, Koca Baş Oğullarından Mehmet Recep, Mehmet Recep, Bekir Yakup Recep, Bekir Recep Yakup, Besim Sait, İshak Oğulları İshak Sait, İsmail Sait, Nabruk Sait, Tayran Sait, Ahmet Salih, Davut Salih, İbrahim Salih, Mevlüt Salih, Hacı Yakup Oğullarından Yakup Salih, Mezarcı Oğullarından Ali Süleyman, Uzun Oğulları Hüseyin Süleyman, Şuruh Oğulları Salih Süleyman, Eğlence Oğulları Ali Şakir, İbrahim Şakir, Mahmut Şakir

Abdülkerim Şuayip, Cihangir Şuayip, Ahmet Şükrü, Hacı Aşır Tahir, Korduç Oğullarından Hasan Tahir, Mahmut Tahir, İsa Tevfik, Sabri Efendi Tevfik Efendi, İsmail Veysel, Mehmet Yahya, Hacı Musa Yakup, Halil Yakup, Düdükçü Oğulları İsmail Yakup, Mehmet Yakup, Mustafa Yunus, Ahmet Yunus, Hasan Yusuf, Hasan Yusuf, Hasan Yusuf, Küçük Yusuf, Bulakçı Mustafa Yusuf, Yakup Yusuf, Abdullah Zebur, Canpolat Zekeriya, Hacı Mustafa Zekeriya, Hacamat Zilhicce, Abdullah Ziver, Kara Halil Oğulları Mustafa Abdulkadir, Kapıcı Oğulları Abdurrahman Abdullah, Ali Abdullah, Ali Abdullah, Nebi Oğulları Ali Abdullah, İbrahim Abdullah, Kemal Oğullarından Akif Abdullah, Anadost Oğullarından Ahmet Abdurrahman, Ali Abdurrahman, Hüseyin Abdurrahman, Mahmut Abdurrahman, Tahir Abdurrahman Tahir Abdurrahman, Yakup Ahmet, Abdullah Ahmet, Molla Ahmet Oğulları Ali Ahmet, Arif Ahmet, Baki Oğulları Emin Ahmet, Çolak Oğulları Hasan Ahmet, Hasan Paşa Oğulları Hasan Ahmet (5 kayıt var), İbrahim Ahmet, İzzet Ahmet, İzzet Ahmet, Hasanbey Oğullarından Mehmet Ahmet, Hacı Mehmet Oğulları Mehmet Ahmet, Mustafa Ahmet, Mustafa Ahmet, Mustafa Ahmet, Mustafa Ahmet

Sait Ahmet, Yakup Ahmet, Hacı Kanbur Oğulları Zahir Ahmet, Hacıkaynur Oğulları Tahir Ahmet, Hüseyin Ali, Hüseyin Ali, Ahmet Ali, Ahmet Ali, Durmuş Ali, Ferhat Ağa Ali, Hasan Ali (3 Kayıt var),Hüseyin Ali, Kötmen Oğullarından Mehmet Ali, Balaban Oğulları Mehmet Ali, Sarı Oğulları Nurettin Ali, Sarı Oğulları Nuri Ali, Hasan Ali, Ak Ali Ali Ahmet, Osman Fakı Oğulları Abdullah Ali Osman, Rasim Arif, Hasan Bayram, Mustafa Bekir, İbrahim Cemal, Ahmet Durmuş, Hacı Ayvaz Oğulları Halil Durmuş, Kuruömer Halit Durmuş, Hüseyin Durmuş, İbrahim Durmuş, İsmail Durmuş, Mehmet Durmuş, Çorab Oğulları Mustafa Durmuş, Salih Durmuş, Kobaş Oğulları Seyyit Ahmet Durmuş, Uzunhınıs Oğullarından Hasan Durmuş Ali, İbrahim Durmuş Ali, Hasan Emin, Yunus Emin, Baput Oğullarından Yusuf Emin, Bıyıklı Oğullarından İsmail Emin, Gazan Emrullah, İmam Oğulları Hasan Eşref, Kaç Mustafa Oğulları Halil İbrahim Ethem, Hüseyin Ethem, Mehmet Ethem, Kocamustafa Oğulları Halil İbrahim Ethem, Mehmet Eyüp, Köle Oğulları Mehmet Ali Eyüp, Mehmet Fahrettin, Mollamehmet Oğullarından Mehmet Fahri, Ahmet Gazi, Mehmet Hafız, Hasan Hakkı, Mehmet Hakkı, Mehmet Hakkı, Halil, Hüseyin Halil, Çorukoğlu İbrahim Ethem Halil, Gevherci Oğulları Durmuş Ali Halil İbrahim, İbrahim Halil İbrahim, İsmail Halit, Yusuf Oğulları Hasan Hamza, Bayraktar Oğulları Osman Hasan, Abidin Hasan, Ahmet Hasan,  Ali Hasan, Ali Hasan, Beyazıt Oğullarından Ali Hasan, Ali Hasan, Balaş Oğullarından Arif Hasan, Alman Oğullarından Arif Hasan, Hırlak Ali Hasan, Kara Veli Oğulları İbrahim Hasan, İsmail Hasan, Mahmut Hasan, Mahmut Hasan, Ahmetpaşa Oğullarından Mehmet Hasan(4 kayıt var), Ahmet Paşa Oğulları Mehmet Ali Hasan, Mustafa Hasan, Osman Hasan, Seyyit Ali Hasan,  Seyyit Ali Hasan, Hasan Efendi Oğulları Seyyit Ali Hasan, Molla Mehmet Oğullarından Tahir Hasan, Tahir Hasan, Tahir Hasan, Mehmet Hasan Çavuş, Ahmet Hasan Hüseyin, Hacı Kocuk Oğullarından Hüseyin Hasan Hüseyin, Süleyman Haydar, Mustafa Hayrettin, Hasanzade İbrahim Hudai

Küçük Oğulları Arif Hulusi, Kılıçatan Oğulları Halil Hüdayi, Nebi Oğulları Ahmet Hüseyin, Sarı Ali Hüseyin, Arif Hüseyin, Hasan Hüseyin, Hasan Hüseyin, Hasan Hüseyin, Nuh Oğulları Hasan Hüseyin, Hüseyin Hüseyin, Hüseyin Hüseyin,  İbrahim Hüseyin, Vali Oğulları İbrahim Hüseyin, Mahmut Hüseyin Mehmet Hüseyin, İzzettin Oğulları Mehmet Hüseyin, Cephaneci Oğullarından Mustafa Hüseyin,  Mustafa Hüseyin, Muslu Oğulları İsmail Hüseyin,  İbrahim Hüsnü, İmam Hüseyin İbrahim, Deli Halil Ogulları Ahmet İbrahim, İbrahim İbrahim, Mehmet İbrahim, Nazif İbrahim, Kara Teke Ogulları Osman İbrahim,  Osman İbrahim,  Osman İbrahim,  Hasan İlyas, Hasan İlyas, Kel Oğulları Abdullah İsmail, Pazarlı Oğullarından Ahmet İsmail, Ali İsmail, Bayram Oğulları Hüseyin İsmail, İbrahim İsmail, Ciğersiz Oğulları İsmail İsmail, Ahmet İsmail,  İsmail Fahri Kadı Hasan, Karahalil Oğullarından Mustafa Kadir,  Mustafa Kadir, Karslı Oğullarından Ali Kamil,  Ali Kamil, İzzet Kamil, Mehmet Kamil, Korucu Oğulları Mehmet Kamil, Ömer Kamil, Ahmet Karabaş, Demirci Oğulları Hasan Kasım, Demirci Oğullarından Hasan Kasım, Ahmet Kazım, Mustafa Kazım Efendi, Ali Çavuş Kedir, Hacı Bekir Oğulları Mehmet Lütfi,  Durmuş Mahir, Mehmet,  Ali Mehmet, Kadı Oğullarından Ali Mehmet, Yusuf Oğulları Ali Mehmet, Hüseyin Mehmet, Hüsnü Mehmet,  İbrahim Mehmet, Hacı İbrahim Mehmet, Çavuş İsmail Oğulları İsmail Mehmet, Hacımustafa Oğullarından Mahmut Mehmet, Mehmet Mehmet, Mehmet Mehmet Mevlüt Mehmet, Ocaklı Oğulları Mustafa Mehmet, Selamdar Oğulları Osman Mehmet, İdris Oğulları Osman Mehmet, Mehmet Oğulları Ömer Mehmet, Recep Mehmet, Gani Oğullarından Seyyit Ali Mehmet, Osman Mehmet Ali, Sabis Mehmet Durmuş, Ciğer Oğulları Ali Muharrem, Hasan Muharrem İbrahim Muharrem, Ağzı Kara Oğullarından İbrahim Muharrem, Hacı Koçak Oğulları Abdullah Mustafa, Çavuş Oğulları Ali Mustafa, Bayram Mustafa, Berdem Oğullarından Durmuş Mustafa, Karaca Oğullarından Mehmet Mustafa, Akkadı Oğullarından Muhtar Mustafa, Osman Mustafa, Osman Mustafa, Seyit Ahmet Mustafa, Tahir Mustafa, İbrahim Çelebi Oğulları Tevfik Nuri, Emin Nuri, Emin Nuri, Hasan Nuri, İhsan Yakup Nuri, İbrahim Bey Oğulları Ali Osman,  Ali Osman Osman, Emin Osman

Hakkı Osman, Halil Osman, Hasan Osman, Mustafa Osman, Hüseyin Ömer, Hüseyin Ömer, Hasan Ramazan, Hacı Ramazan Oğulları Hüseyin Ramazan, Tahir Ramazan, İmam Oğullarından Durmuş Rasim, Ali Raşit, Hasan Raşit, Ahmet Recep, Ahmet Recep, Ahmet Recep, Halil Recep, Türk Oğulları Recep Recep, Hüseyin Rıfat Çavuş, Abdullah Rıza, Ahmet Rıza, Semerci Halil Oğullarında Ahmet Sadık

Gerçi Halil Oğulları Ahmet Sadık, Çömel Oğullarından Mehmet Sadık, Mehmet Sadık, Mehmet Sadık Halil Sait, Kadıhasan Oğullarından Ahmet Salih, Hüseyin Salih, Kır Ahmet Oğulları Mustafa Salih, Akbıyık Oğlu Ömer Salih, Çakır Oğulları Recep Salih,Mustafa Salim, Ahmet Seydi, Yakup Seyit Ali, Küçük Mehmet Oğulları Halil Seyit Mehmet, Rüstem Seyit Mehmet, Şaban Oğullarından Ahmet Seyyit, Eyüp Kadı Oğulları Halil Seyyit, Salim Oğulları Ahmet Seyyit Ahmet, Karagöz Oğlu İbrahim Seyyit Ahmet, Seyyit Ahmet Seyyit Ahmet,  Seyyit Ahmet Seyyit Ahmet, Salih Oğulları Seyyit Ahmet Seyyit Ahmet, Mehmet Seyyit Mehmet, Ahmet Sezai, Ali Şaban, Osman Şakir, Hacı Salih Beyzade Behçet Şevket, Recep Tahir, Binnaz Halil Talat, İbrahim Tevfik, Hafız Vasfi Mehmet, Deli Veli Oğulları İsmail Veli, Seyit Ali Yakup, Abdurrahman Yunus, Ahmet Yunus, Hüseyin Yunus, Yusuf Oğulları İsmail Yunus, Seyit Ali Yunus, Hasan Yusuf, Kör Hasan Oğullarından Mustafa Yusuf, Mehmet Oğulları Süleyman Ahmet, Hasan Emin, Hasan Hacamat, İbrahim Hüseyin, Baklacı Oğulları İbrahim Hüseyin, Şevelak İlyas, Abdullah Oğulları Ali Osman İsmail, Mehdi Mustafa Mevlüt, Bodur 0ğulları Mehmet Abdullah, İslam Oğulları Mehmet Ali Abdullah, Abdullah Ahmet, Halil İmam Oğulları İbrahim Ahmet, İsmail Ahmet, İsmail Ahmet, Nalbant Oğulları İsmail Ahmet, Mehmet Oğulları İsmail Ahmet, Mehmet Ahmet, Alibey Oğullarından Mehmet Ahmet, Soğan Yemez Mehmet Ahmet, Karamehmet Mehmet Ahmet, Kırmızı Mehmet Ahmet, Molla İsmail Ahmet, Kürt Oğulları Mustafa Ahmet, Muhacir Şakir Oğulları Şakir Ahmet, Hasan Ahmet Ragıp, Ali Efendi Oğulları Durmuş Ali, Emin Ali, Hacı Mehmet Ali, Hüseyin Ali, Deli İbrahim Oğulları İsmail Ali, Mahmut Ali, Mehmet Ali, Mehmet Ali, Hacı Mehmet Oğulları Mehmet Ali, Alakör 0ğulları Mehmet Ali, Mustafa Ali, Kara İsmail Oğulları Mustafa Ali, Sağır Raşit Ali, Hasan Bayram, Koca Mehmet Bilal, Ali Durmuş, Halil Durmuş, Köse Oğulları Halil Durmuş, Kuru Oğulları Hacı Mehmet Emin, İsmail Emin, İricekli Oğulları İsmail Emin, Fevzi Esat, Mustafa Hacı Mehmet, Mustafa Hacı Mehmet, Turgut Oğulları Mustafa Hafız Ahmet, Çırak 0ğulları Mehmet Hafız Hasan, Arif Hakkı, Osman Beşe Oğulları Mehmet Hakkı, Hacı Ahmet Halil, Hacı Recep Halil İsmail, Molla Hasan 0ğulları Ahmet Hasan, Mustafa Hasan, Hacı Oğulları Mehmet Haşim, Çay Göl Oğullarından Mustafa Haşim, Arap Oğulları Arif Hüseyin, Mehmet Hüseyin, Bayram Çavuş Oğulları Mehmet Hüseyin, Mehmet Ali Hüseyin, Mustafa Hüseyin, İlyas 0ğulları Mustafa Hüseyin, Salih Hüseyin, Arap Hüseyin Arif, Hacı Mehmet Hüseyin Mustafa, Dikici Oğulları Musa İbrahim Halil, Arif İdris, Ağacık Hamdullah İhsan, Bursalı Oğulları Mehmet İsmail, Halil İsmail, Hüsnü İsmail, Mehmet İsmail, Çalık Mustafa İsmail, Şakir İsmail, Hacı İsmail Ağa Oğulları Hacı Mehmet İzzet, Mehmet İzzet, Hacı Genç Ali Kadir, Ahmet Kamil, Mahmut Kamil, Karaca 0ğulları Eyüp Mahmut, Gebiş Oğullarından Abdullah Mehmet, Hatip Oğulları Ahmet Mehmet, Ayvaz Oğulları Ahmet Mehmet, Ahmet Beşe Oğulları Ahmet Mehmet, Ali Mehmet, Durmuş Mehmet, Akkum 0ğulları Durmuş Mehmet, Küçükmehmet Oğullarından Hasan Mehmet, Küçükmehmet Oğullarından Hüseyin Mehmet, Hüseyin Mehmet, Hüseyin Mehmet, İsmail Mehmet, Karga Mehmet Mehmet, Molla Mustafa Mehmet, Musa Mehmet, Mustafa Mehmet, Ali Bey Oğullarından Mustafa Mehmet, Mustafa Mehmet, Arabacı Oğulları Mustafa Mehmet, Mümin 0ğulları Mustafa Çavuş Mehmet, Ali Molla Oğulları Osman Mehmet, Armutcu Oğulları Ömer Mehmet, Eyüp Oğulları Tahir Efendi Mehmet, Mustafa Mehmet Tevfik, Keleş Oğulları Mehmet Mustafa, Ahmet Mustafa, Molla Ahmet Mustafa, Ali Mustafa, Köse Kadı Oğulları Ali Efendi Mustafa, Arif Mustafa, Hüseyin Mustafa, Ağma Hafız Oğulları Hüseyin Mustafa, İsmail Mustafa, Mahmut Mehmet Mustafa, Aşır Mehmet Mustafa, Kaya Oğulları Mehmet Mustafa, Yahya Oğulları Mehmet Mustafa, Mustafa Mustafa, Osman Mustafa, Karaca 0ğulları Osman Mustafa, Osman Oğulları Yakup Mustafa, Yakup Mustafa, Süleyman Necip, Uzun Oğulları Süleyman Necip, İbrahim Nuri, İsmail Nuri, Arabcık Oğulları İsmail Nuri, Aşkak Oğulları Mustafa Nuri, Ahmet Osman, Osmanpaşa Oğulları Ahmet Osman, Ali Osman, Ali Osman,  İdris Osman, Mehmet Osman, Ali Raşit, Satılmış Oğulları Mehmet Raşit, Mustafa Recep, Hırka Oğulları Mehmet Salih, Kara Ahmet Oğulları Mustafa Süleyman, Sefer Oğullarından Ahmet Şakir, Mehmet Şakir, Ahmet Şakir, Durmuş Tahir, Şamlı Oğulları Arif Yusuf, Ali Kavas Oğulları İbrahim Ali, İsmail Eyüp, Kadı Oğulları Selim Halil, Hacı Süleyman Oğulları Mehmet Halil İbrahim, Halil Hüseyin, Kara Süleyman Oğulları İsmail Hüseyin, Topal İmam Oğulları Mehmet Hüseyin, Maraş Oğulları Mustafa İbrahim, Bardakçı Oğulları Hasan Hüseyin Mehmet, Kazak Oğulları Mehmet Ali Nazif Ziver, Sarı Oğulları Osman Nuri, Ahmet Abdurrahman, Aziz Ahmet, Hasan Oğulları Nuri Ahmet, Arslan Oğullarından Feyzullah Ali, İbrahim Ali, Karacı Oğulları Ahmet Durmuş, Halil Durmuş, Sefer Oğulları Hasan Emin, Mücrim Oğullarından Selim Eyüp, İsmail Halil, Mustafa Halil, Mustafa Hasan, Ömer Hüseyin, Ömer Sipahi Mustafa Hüseyin, Duman Oğulları Ali İsmail, Haşim İzzet, Hüseyin Mahmut, Sivri Oğullarından Ali Mehmet, Hacı Mehmet Oğulları Emin Mehmet, Hebil Oğullarından Hasan Mehmet, Meşeci Oğulları Hüseyin Mehmet, Çıtak İbrahim Mehmet, Mustafa Mehmet, Raşit Mehmet, Seyit Ali Mehmet, Dana Oğulları Şaban Mehmet, Osman Mehmet Kamil, Ahmet Mustafa, Kenan Oğulları Emin Mustafa, Halil İbrahim Mustafa, Molla Hasan Oğulları İbrahim Mustafa,  Mustafa Mustafa, Salih Mustafa, Ahmet Nuri, Kayas Oğullarından Mehmet Osman, Alipaşa Oğullarından Hüseyin Ömer, Sefer Oğullarından Mustafa Ramazan, Ali Kayış Ahmet Recep, Ahmet Recep, İsmail Rıza, Hatip Mustafa Sadık, Halil Sait, Karaca Oğullarından Habil Salih, Çaycı Oğulları Hasan Seyit Ahmet, Hacı Mehmet Şaban, Ali Şükrü, Kıyas Oğulları Hasan Tahir, İbrahim Tevfik, Durmuş Veli, Eyüp Abdullah, Kuzu Oğullarından Mehmet Abdullah, Ahmet Ahmet, Bulan Oğulları Cemalettin Ahmet, Hüseyin Ahmet, Hacı Osman Oğulları Mehmet Ahmet, İmam Oğullarındandan Mustafa Ahmet, Nazif Ahmet, Mustafa Ahmet Hamdi, Nazır Oğulları Arif Ahmet Nuri, Doğancı Oğulları Ali, Hacı Oğulları İbrahim Ali, Mehmet Ali, Ramazan Ali, Salih Ali, Deli İmam Oğullarından Mustafa Arif, Hasan Basri, Bire Oğlu Hasan Bayram, Mustafa Bayram, Mehmet Bekir, Hamam Abdullah Cafer, Davut Ali Cemal, Halil Durmuş, Kobaş Oğulları Hasan Durmuş, Sağır Oğullarından İbrahim Durmuş, İsmail Durmuş, Osman Beşe Oğulları Mustafa Emin, Mehmet Emin, Seyyit Emin, Kanber Ethem, Nasuh Oğullarından Mehmet Ethem, Hüseyin Hakkı, İmam Mustafa Hakkı, İbrahim Oğulları Hamit Hamit, Ali Hasan,Mehmet Hasan,Yüzbaşı Oğullarından Tahir Hasan,Hüseyin Hasan, Kavas Oğullarından Mehmet Hüseyin, Sarı Oğulları Mehmet Hüseyin, Mustafa Hüseyin, Halil Hüsnü, Osman Bey Oğulları İbrahim İbrahim, Mustafa İbrahim, Nazif İbrahim, Salih İlyas, Durucu Oğulları Dur Mehmet İsmail, Kara Abdullah Oğulları Mehmet İsmail, Hacı İmam Oğulları Mehmet İsmail, Muharrem İzzet, Muharrem İzzet, Çerebaş Oğulları Muharrem İzzet,Durmuş Jön, Çiftçi Oğullarından Hasan Kadir, Çıkıncı Hasan Kadir, Çakır Oğulları İsmail Mahmut, Kadı Bayram Mehmet, Hasan Mehmet, Hasan Mehmet, İbrahim Hasan Mehmet, Hasan Mehmet,İmam Oğulları Hasan Mehmet, Küçük 0ğulları Hasan Mehmet, Hüseyin Mehmet, İmam Oğullarından Hüseyin Mehmet, Hüseyin Mehmet, Hüseyin Mehmet, Hüseyin Mehmet, Hüseyin Mehmet, Kocabıyık Oğullarından İsmail Mehmet, Mehmet Mehmet, Halil Mehmet Çavuş Mehmet, Karamustafa Oğullarından Mustafa Mehmet, Nuri Mehmet, Osman Mehmet, Salih Mehmet, Salih Mehmet, Hacı Mehmet Oğulları Zekeriya Mehmet, Süleyman Mehmet Ali, Hüseyin Mehmet Hayri, Kara Ahmet Mehmet Muharrem, Karaahmet Oğulları Mehmet Muharrem, Ahmet Mustafa, Ahmet Mustafa, Dadışlı Durmuş Mustafa, Hasan Mustafa, Yorgancı Hüseyin Mustafa, Kethüda Oğullarından Hüseyin Ömer Mustafa, Mehmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Alim Oğullarından Mehmet Ali Mustafa, Mustafa Mustafa, Osman Mustafa, Seyit Ali Mustafa, Abdurrahman Oğullarından Emin Mustafa, Tosun Mustafa Numan, İzzet Nuri, Hüseyin Osman, Derviş Sadık, Büyümez Oğullarından Durmuş Sadık, Mehmet Salim, Durmuş Servet, İmam Oğulları Emin Süleyman,Tahir Şükrü, Çakır Oğulları Mustafa Yusuf, Abdulmecit Oğulları Tahir Yusuf, Ömer Oğulları Ali Abdullah, Arif Ahmet, Durmuş Ahmet, Mehmet Ahmet, Gebeş Mehmet Ahmet, Mehmet Ahmet, Mehmet Ahmet, Mehmet Ağa Mustafa Ahmet, Osman Ahmet, Osman Ahmet, Afenkır Oğullarından İbrahim Ahmet Şevki, Karaali Oğullarından Ahmet Ali, Hasan Ali, Hasan Ali, Çömrek Hüseyin Ali, İsmail Ali, Mehmet Ali Ali, Hacı Ahmet Oğulları Mehmet Ali Alim, Şakir Arif, Mehmet Oğulları Mehmet Bekir, Karaca Ahmet Durmuş, Hacı Hüseyin Durmuş, Gökgöz İbrahim Durmuş, Givan Damadı – Emin, Arif Emin, Cedidullah Oğullarından Mehmet Emin, Mehmet Emin, Sefer Oğlu Mehmet Emin, Dereköylü Oğulları Mehmet Emin, Arabacı Oğullarından Mustafa Emin, Şakir Emin, Abdurrahman Oğulları Mehmet Eşref, Salih Eşref, Hacı Abdurrahman Eşref Nuri, Hacı Hüseyin Feyzi, Hacı Hüseyin Hüseyin Feyzullah, Ali Hacı Ömer, Aşık Oğullarından Salih Hakkı, Hasan Oğulları Hasan Hasan, Çoban İbrahim Hasan, Mehmet Hilmi, İsmail Hüseyin, Çalık Oğullarından Ahmet Hüseyin, Ahmet İbrahim, Deli Ahmet Oğulları Mustafa İbrahim, Ahmet İsmail, Ahmet İsmail, Ali İsmail, Hüseyin İsmail, Mehmet İsmail, Mehmet İsmail, Koca Bıyık Oğulları Mehmet İsmail, İmam Mehmet İsmail, Mustafa İsmail, Lustar Oğulları Mustafa İsmail, Hason Oğulları Ahmet İzzet, Molla Hasan Durmuş Kamil, Kodal Oğlu Mehmet Kamil, Şakir Kamil, Osman Şakir Kamil, Mehmet Mahmut, Hacı Kerim Oğulları Mehmet Mahmut, Sarı Oğulları Hasan Mehmet, Şehirli Oğullarından Abdullah Mehmet, Abdullah Mehmet, Sancaktar Oğullarından Ahmet Mehmet,  Ahmet Mehmet, Ahmet Mehmet, Musacık Ahmet Mehmet, Penbe Sancakdar Oğulları Ahmet Mehmet, Ali Mehmet, Hasan Oğullarından Ali Mehmet, Abidin Peşe Ali Mehmet, Bayram Ali Mehmet, Ali Mehmet, Emin Mehmet, Emin Mehmet, Hacı Emin Mehmet, Hasan Mehmet, Hüseyin Mehmet, Çalık Oğulları Hüseyin Mehmet, Gökgöz Oğulları Hüseyin Mehmet, Çarşambalı Oğullarından İbrahim Mehmet, Kalaycı Aliosman Oğulları İsmail Mehmet, Hacı Oğullarından Mahmut Mehmet, Mehmet Mehmet, Boz Ahmet Oğulları Mehmet Mehmet, Mehmet Mehmet, Molla Oğulları Mehmet Mehmet, Mehmet Mehmet, Yahya Mehmet Mehmet, Mustafa Mehmet, Mustafa Mehmet, Aşçı Oğulları Mustafa Mehmet, Deli Mehmet Oğlu Damadı Mustafa Mehmet, Osman Mehmet, Sarı Hüseyin Oğullarından Salih Mehmet, Salih Mehmet, Salih Mehmet, Piripaşa Salih Mehmet, Gebeş Oğulları Mehmet Mehmet Emin, Yahya Mehmet Mehmet, İmam Oğullarından Mehmet Efendi Mehmet Rafet, Tosba Emin Mustafa, Kapısız Oğullarından Emin Mustafa, Karaosman Halil Mustafa, Mansur Oğullarından İsmail Mustafa, Ömer Ogulları Mehmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Eşem Mehmet Mustafa, Döngelci Mehmet Mustafa, Mahmut Oğulları Mehmet Mustafa, Akçe Oğulları Mehmet Mustafa, Salih Mustafa, Tonya Mustafa Emin, Mehmet Nazif, İsmail Nimet, Abdurrahman Nuri, Mustafa Nuri, Topal Oğulları Ali Osman, Osman Osman, Karabaş Mehmet Ömer, Mehmet Rasim, Mehmet Reşit, Kayalı Oğullarından Ahmet Sadık, Pehlivan Oğulları Mehmet Sadık, Ahmet Salih, Ahmet Salih, Ali Salih, Kabacık Ali Salih, Kalpakçı Oğullarından Emin Salih, Nuri Şükrü, Nuri Şükrü, Ahmet Tevfik, Ahmet Tevfik, Babbab Oğulları Ali Yusuf, Acem Oğulları İsmail Yusuf, Ahmet Hasan, Osman Hüseyin, Kayışçı Oğulları Mustafa Hüseyin, Ali Kaçar Oğulları Mahmut Mehmet, Mustafa Mehmet, Bostancı Oğullarından Tevfik Mehmet, Ali Mustafa, Hüseyin Mustafa, Emir Mehmet Oğulları Mustafa Mustafa, Durmuş Nuri, Sarı Abdullah Oğulları Mehmet Nuri, Hafız Yusuf Oğullarından Mehmet Yakup, Hacı Mehmet Oğulları Mehmet Ahmet, Ali Ahmet, Akça Şeyh Oğulları İzzet Ahmet, Doğancı Oğulları Ali Ali, Yunus Ali, Sağız İbrahim Durmuş, Müezzin Oğulları Hasan Halil, Hacı Halil Oğulları Hüseyin Hasan, Hüseyin Oğulları Ahmet Hüseyin, Mustafa Hüseyin, Kemal Veli Hüseyin, Solkan Oğulları Ahmet İbrahim, Solkan Oğulları Ahmet İbrahim, Gök Oğulları Durmuş İsmail, Süleyman İsmail, İsmail Mehmet, Abdi Oğullarından Mustafa Mehmet Ali,  İsmail Mustafa, Kemal Oğulları Ali Osman, Ağa Oğulları Eşref Recep, Turidi Oğulları İsmail Sadık, Camhoş Oğulları Muşla Tevfik, Mustafa Ali, Kalaycı Oğullarından İsmail Durmuş, Kandil Mustafa Halit, Durmuş Hasan, Mustafa Hüseyin, Süleyman Oğulları Mehmet Hüsnü, Paşalı Oğulları Mehmet İbrahim, Alibey 0ğulları Ahmet Mehmet, Mustafa Nuri, Kamil Halil, Ahmet Mehmet, Osman Mehmet, Rıfat Muharrem Asaf Efendi, Aliş Oğullarından Hasan Osman,  Eyüp Oğulları Ali Rıza, Karabacak Oğulları Mehmet İsmail, Kalaycı Oğulları Ömer Mustafa, Laz Oğulları Mustafa Şakir, Malak Oğulları Abdullah Mehmet, Merşan Bekir Ahmet Adnan Efendi, Yenemuk Hacamat, Hamza Oğulları Mehmet Hasan, Hağuk İsmail, Hasan Hüseyin İsmail, Hacı Ahmet Mahmut, Çar Hacı Oğulları Ömer Mehmet, Ali Necip, Hacı Koçak Oğulları Yakup Ahmet, Pot Oğulları Ahmet Ali, Gazanfer Oğulları Mehmet Ali, Tuz Oğulları Seyyit Ahmet Hasan, Emin Efendi Durmuş İsmail, Balcı Oğulları Halil Mustafa, Hasan Ramazan, Hacı Bekir Oğulları Halil Yakup, İsmail Ağa Oğulları Ahmet Ahmet, Nalbant Oğulları Hüseyin Ahmet, Deli Oğulları Mehmet Ali, Laz Oğulları Mehmet Emin, Hatip Oğullarından Mehmet Mustafa, İmam Oğulları Bekir Nuri, Muslu Oğulları Kadir Arif, Hacı İbrahim Oğulları İbrahim Hasan, Kayrancı Oğulları Halil Hüseyin, Mehmet Şuayip, Musa Oğulları Mustafa Bekir, Osman Baş Oğulları Ahmet Durmuş, Ahmet İbrahim, Cebeci Oğulları Ahmet Mehmet, Halil Oğulları Hüseyin Mehmet Şükrü, Yazıcı Oğulları Mahmut Rıfat, Alidede Oğulları Ali İsmail, Koca Bıyık Oğulları Mehmet İsmail, Eskici Oğulları Hacı Mehmet Mahmut, Hüseyin Paşa Oğulları Mustafa Mehmet, Çakır Oğulları Ahmet Sefer, Mahmut Hacı Ali, Mehmet Ali Oğulları Halil Mustafa, Mahmut Abdurrahman, Salih Hüseyin, Mehmet Ahmet, Mustafa Mehmet, Nazif İsmail, Hasan Mustafa, İzzet Nuri, Durmuş Muharrem, Şakir Hüseyin, Mehmet Ali Mustafa, Hüseyin Mehmet, Gökçe Oğulları Mustafa Ethem, Hüseyin Halil, Ayşe Oğulları Halit Harik, Emrullah Nazım, Abdullah Mehmet, Ahmet Salih, Hasan Hüseyin, Abdullah İsmail, Hüseyin Ali Osman, Mustafa Nuri, Mehmet İsmail, Muharrem İzzet, Halil Kamil, Hasan Mehmet, Salih Hüseyin, Salih Hasan, Mustafa Halil, Mehmet Mehmet, Mehmet Recep, Feyzullah Hasan, Hasan Mehmet, İsmail Hüseyin, Hasan Tahir, Hüseyin Mahmut, Mehmet Mehmet, Ali Şakir, Ömer Hasan, Hasan Recep, Mehmet Mustafa, Arif İsmail, Hüseyin Ömer, Ali Raşit, Hasan Mustafa, Halil Ahmet, Mehmet Mehmet, Mehmet İsmail Hüseyin Hasan, Mehmet Durmuş, Mustafa Mehmet, Mehmet Mehmet, Hacı Mehmet Mehmet

Durmuş Mustafa, Mehmet Hüseyin, Hasan Mehmet, İsmail Ömer,  İsmail Mehmet, Süleyman Sadullah, Mustafa Osman, Mustafa Ahmet, Rıza Mustafa, Mehmet İsmail, Mehmet Nuri, Mehmet Emin, Yakup Mustafa, Ahmet Mehmet, Budakoğullarından Salih Hasan.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.