Zorla bağış topladılar

Zorla bağış topladılar

FETÖ/PDY terör örgütünün esnaf, sanayici, tüccar, işadamı gibi ekonomik geliri yüksek olan vatandaşlardan zorla bağış topladıkları hazırlanan iddianamede açık açık belirtildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan o iddianamenin çarpıcı detayları şöyle;

Himmet'in Örgütün Malî Kaynağı Olarak Kullanılması: Fetullahçı Terör Örgütünün birçok kaynaktan geliri vardır. Önemli gelir kalemlerinden bazıları himmet, yardım, zekat, kurban adıyla toplanan bağışlar oluşturmaktadır. Kişiler dinî bir yapılanma sanarak hayır yapmak amacıyla gönüllü olarak örgüte bedelsiz para veya mal vermektedirler. Örgüt, zorla esnaf, sanayici, tüccar, iş adamı, gibi ekonomik geliri yüksek kişilerden de bağış toplamaktadır. Kişiler örgütten menfaat beklentisi ya da örgütün kendisine zarar vermemesi için korkarak bu bağışlan vermek mecburiyetinde kalmaktadır. Bu yollarla kişilerden toplanan himmet, abiler aracılığı ile meslek veya semt imamına, bölge ve il imamına büyük bölge imamına ulaştırılmaktadır. Birçok adla toplanan bu paralarla ilgili hiçbir kayıt ve belge tutulmamaktadır. Toplanan para, İstanbul'a elden örgütün itimat ettiği iş adamları veya şirket yöneticileri tarafından ulaştırılmaktadır. Bunun sebebi de tedbirdir. Herhangi bir nedenle paranın yakalanması halinde kara para veya suç geliri olarak el konulmaması için geliştirilmiş bir gizli uygulamadır. Örgütün malî işlerinden sorumlu imamı, gelen paranın nereye kullanılacağına karar vermektedir. İhtiyaç fazlası eldeki para ise, Bank Asya, Kaynak Holding, İpek - Koza gibi örgüt kontrolündeki sermaye şirketlerinde örgüt emrine sokulmaktadır.

 

TOPLANAN PARALARI KÜLÇE ALTINA ÇEVİRDİLER

 

Örgütün topladığı para eğer Koza-İpek Holding'e aktarılacaksa altına dönüştürülmektedir. Örgüt parça parça altın satın almakta, sonra şirket sermayesine altın mal olarak aktarılmaktadır. Şirket, altını yer altından maden ocağından çıkarmış gibi külçe altına çevirmektedir. ilk olarak Koza-İpek Şirketleri zarar edip iflas etmek üzere iken 2004 yılı sonrası kara geçip her yıl büyümüştür. Grubun her yıl büyümesinin ve artan öz kaynaklarının mantıklı bir açıklaması yoktur. Şirketlere her yıl kaynağı tespit edilmeyen para girişi yapılmıştır. Bu para girişinin kaynağı sonradan örgütün topladığı paranın şirketlere aktarılması olarak tespit edilmiştir. Koza-İpek Grubu içindeki bütün şirketler, kaynağı açıklanamayan yüksek karlar elde ettiklerini beyan etmişlerdir. Her yıl büyüme ve sermayenin katlanması esas alındığında belirsiz bir kaynaktan şirketlerin beslendiği anlaşılmaktadır. Bu kaynak örgütün topladığı paradır.

 

İkinci olarak bu grubun elindeki basın - yayın kuruluşları her yıl zarar etmektedir. Yılda ortalama 80 milyon lira (toplam 353 milyon) zarar eden basın yayın kuruluşlarının bu zararı, halka açık diğer şirketlerin karından örtülü kazanç aktarması yoluyla usulsüz şekilde suç işleyerek karşılanmış ve ısrarla basın yayın faaliyetleri devam ettirilmiştir. Kar getirmediği halde basın yayın kuruluşlarının kar getiren şirketlerden finanse edilmesi bu grubun ticarî kar elde etme mantığı ile hareket etmediğini göstermektedir. Diğer yandan bu grubun elindeki basın yayın kuruluşlarını fiilen örgüt kullanmıştır. Örgütten ayrı bir basın yayın çizgisi takip etmemişler, aynı manşetler, aynı klişe ifadeler, aynı kişiler, aynı tema, aynı amaç, aynı yayınları defalarca tekrar etmişlerdir. Koza-İpek grubu şirketlerin önemli bir kısmı halka açık olmasına rağmen şirketleri yöneten şüpheli Hamdi Akın İpek'in bilgisi dahilinde basın yayın kuruluşlarına sermaye aktarılması hem serbest piyasayı hem de bu şirketlerin karından pay almak üzere para yatıranla etkilediğinden sermaye piyasası düzenlemesine göre haksız ve ağır bir hak ihlâlidir.

DİN İMAN DİYEREK KANDIRDILAR

 

Koza - İpek şirketlerinden ABD'deki örgütün kuruluşlarına bağış olarak yüklü para transferi yapılması, himmetin burada toplandığını doğrulamıştır. Halka açık bir şirket olan Koza Altın A.Ş.'nin gelirlerinden usulsüz olarak limitlerin çok üzerinde olduğu için yalnızca kendisine ait olmayan Üniversitesine bağışlar yapılmıştır. Halka açık olduğu için yalnızca kendisine ait olamayan şirketin karının bağış olarak örgütün yönettiği üniversiteye suç işleyerek verilmesi paranın kaynağı konusunda himmetin aklanmasını akla getirmektedir. Bu konuda Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) şüpheli Hamdi Akın İpek hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Hamdi Akın İpek'in ayrıca Ankara ve çevresindeki örgüt okul ve yurtlarının ihtiyaçlarını giderdiği, örgütün gayesine uygun olarak elindeki parayı sarf edip sermayesini örgüte tahsis ederek kullandığı, örgütün her istediğinde yardımlarına koştuğu, Selamı Tuğrul aracılığıyla örgütün amaçlarına ulaşması için para aktardığı tespit edilmiştir.  Bütün bu hususlardan nihayet şüpheli Hamdi Akın İpek ve ailesinin şimdiye kadar izah edilemeyen Fetullah Gülen sevgisinin kaynağı da anlaşılmaktadır. Serbest piyasa şartlarında flaş emek üzere olan şirketlerin bir anda görünmez bir el tarafından desteklenip alıp yürümesinin altındaki gerçek neden örgütün kafaladığı kişilerden hayır, din, iman diyerek kandırıp topladığı haksız himmet parasıdır.

 

Kurumsal Gelirler:                                                                                                ..

Profesyonel çalışanları olmakla birlikte Fetullahçı örgütlenmeye bağlı olarak ve orgut mensubu şahıslarca yönetilen kurumlar, görünüşte kar amacı güden ve yüksek gelir elde eden yapılardır.Bunlar; eğitim kurumlan, sağlık kuruluşları, medya organları Koza - İpek ve Kaynak Holding ve bağlı şirketler, Bank Asya, diğer ticari şirketler olarak sıralamak mümkündür, örgüt tarafından iş yapan şirketlerin kazançlarından % 20-50 arasında himmet "parası toplanmaktadır.

 

Kamu İhaleleri:

Fetullahçı Terör örgütünün en önemli gelir kalemlerinden birini kamu ihaleleri ve devletin elindeki imkânlar oluşturmaktadır. İhaleler ise örgüt gelirleri için vazgeçilmezdir, örgüt, hemen her ihaleden himmetini almaktadır. Kamu kurumları içindeki örgüt mensubu kamu görevlileri devletin ve idarelerin aldığı malı yüksek fiyata alarak ihaleye giren firmanın çok yüksek kar elde etmesini sağlamakta ve elde edilen yüksek karın bir kısmı örgüte himmet bağış şeklinde aktarılmaktadır, örgüt, usulsüz dinlemelerle kimin hangi ihaleye ne bedel vereceğini önceden bilerek istedikleri şirketlerin ihaleyi kazanmasını da sağlayabilmektedir. Bu yüzden işadamları veya çevresindeki kişiler usulsüz şekilde dinlenmişlerdir, örgüte haraç vermeyen hiç kimse kamu ihalelerinden birini kazanamamıştır. Birçok bakanlık ve kamu idaresi, genel müdürlük bu örgütün kadroları tarafından yönetildiği için ihalelerde onların istediği şirketlere veya kişilere tevdi edilmiştir.

 

Eğitim Faaliyetinden Sağlanan Gelirler:

Örgütün   önemli   para  kaynaklarından  birini   "özel  okul,   yurt ve   dershane"   gelirleri

oluşturmaktadır. Öğrenciler dershaneye kaydedilirken dershane öğrenim ücreti almaktadır.

Ayrıca örgütün elindeki basımevlerinin ürünleri ve kırtasiye malzemeleri, kitap ve dergilen

dershanelerde öğrencilere pazarlanmaktadır. Bu satışlardan da örgüt önemli bir gelir temin

etmektedir.Dershane en önemli deneme sınavlarını gazeteye abonelik şartıyla vermektedir.

Öğrenciler veya ailesi Zaman Gazetesine abone olmak zorunda kalmaktadır.

Örgütün diğer birimlerinde üretilen mallar dershane, okul veya yurtlarda pazarlanarak gelir sağlanmaktadır;

Örgütün dershanelerde üniversiteyi bitiren gençleri az bir ücretle çalıştırılmaktadır. Başka yerde henüz iş bulamayan örgüt üyeleri dershanelerde istihdam edilerek örgüt üyelerinin hayata tutunması sağlanmaktadır.

örgüt, okul ve dershaneler üzerinden öğrenciler ve aileleri hakkında istihbarat toplamaktadır. Aile ziyaretleri ve çocuklardan alınan haberler örgüte geniş bir bilgi sağlamaktadır.

Dershaneler, okul ve yurtlar, örgüt amacı doğrultusunda çocuk ve gençlerin yetiştirildiği ve ışık evlerine seçimde kullanılan fiziki mekanlardır. Bu yerler örgütün insan kaynağı deposu olarak işlev görmektedir. Bu mekanlar öğrencilerin örgüte kazandırıldığı ve eğitimden geçirildiği yerlerdir.

Sonuç olarak, dershane, okul ve yurtlar yalnızca ders çalışılan sınava kişileri hazırlayan yerler olmayıp, örgüte hem finans hem insan kaynağı sağlayan hem de örgütün yetişmiş elemanlarının geçici istihdam yeridir. Dershanelerin özel okula dönüştürülmesini örgüt bu çok amaçlı fonksiyonu sebebiyle namus gibi görmüş ve hükümeti cebren devirme sebebi saymıştır.

Kamu Teşvikleri:

örgütün en önemli gelir kaynaklarından birini de kamu kurumlarının verdiği "teşvikler" oluşturmaktadır. Kamu teşviklerinin, hangi şartlarda nasıl kullandırılacağı konusunda idarelere geniş bir takdir hakkı bırakacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Kamu idareleri içindeki örgüt mensupları, teşvikleri bağlı oldukları örgüt şirketleri ve organizasyonlarına veya kişilere vererek örgüte gelir sağlamaktadır. Bazı projelerin teşvikten bir değil birden fazla kez yararlandırıldığı, bir kimsenin aynı proje nedeniyle birden çok teşvik alıp almadığının denetlemediği tespit edilmiştir. Teşvik verilen proje oldukça basit ve teşviki hak etmediği halde ödeme yapılarak kamu idaresi zarara uğratılmıştır. Örgüte kamu kaynakları aktarılmak için kamu teşvik sistemi uygun bir fırsat sunmaktadır.

 

Fetö'ye Kaynak Sağlayanlar:

Örgüt yapılanması içinde yer almayan ancak bu yapıya yakın birçok işadamı, şirket veya bu yapıyla hareket eden kimselerde önemli bir gelir kaynağı sağlamaktadır. TUSKON bünyesinde yer alan 55.000 şirketin çok büyük bir bölümü örgütün devasa ekonomik gücünü oluşturmaktadır. Bu örgütün kamu kurumlarındaki kadrolarının sağladığı imkanlardan faydalanmak ve örgüt sayesinde daha fazla büyümek için bu yapının kuruluşunun emrine girmiş ve onlarla birlikte hareket etmişlerdir. Gerçekte bu yapıyla organik bir bağı olmayan bazı şirketler devlete karşı örgütün başkaldırması üzerine yapıdan ayrılmışlar ve örgütün kontrolünden çıkmışlardır. Buna rağmen bazı şirketler halen bu yapının içinde yer alıp himmet sağlayarak örgüte destek olmaktadır. Fetullah Gülen ve örgütüyle ilişkisini kesemeyen şirketlere örnek olarak Koza - İpek Grubu ve Boydaklar Holding gösterilebilir. Bu iki topluluk organik ilişkiyi inkar etmedikleri gibi Fetullah Gülen'de sohbetlerinde açıkça onların verdiği destekten övgü ile söz etmektedir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.